onsdag 15 december 2010

Räntehöjning

Mycket ståhej i media idag om ännu en förväntad räntehöjning av vår kära Riksbank. Många ägare av bolån kanske känner en viss oro när de korta räntorna stigit med 100 procent på förhållandevis kort tid.

Det många glömmer är den förstärkning av kronkursen som ett högre ränteläge i förehållande till vår omvärld betyder. För ett exportberoende land som Sverige kan en förstärkt kronkurs få stora negativa effekter på vår konkurrenskraft, det diskuteras t.ex. i denna artikel.

En annan aspekt som inte tas upp är att vid en stärkt kronkurs blir importen billigare. Så för en familj med höga bensin och matkostnader på några tusen i månaden kan en räntehöjning vara ett nollsummespel vid en högre kronkurs, den obligatoriska charterresan blir ju också billigare.

För många familjer tar säkert effekterna ut varandra mer eller mindre. Fördelen med en fortsatt lägre ränta för svenskarna är att jobben vore tryggare.

Ingves kanske hävdar att han måste fälla upp hökvingarna för att stävja inflationen. Men faktum är att inflationen fortfarande är på historiskt låga nivåer. Så låga att de fortfarande ligger under Riksbankens egna uppsatta mål.

Nej, anledningen till denna och de tidigare räntehöjningarna är utan tvekan för att stävja bostadsbubblan, och det kan jag faktiskt hålla med Ingves om. Även om jag är ganska säker på att skadan redan är skedd. Nu kan vi bara vänta på att bubblan briserar. Och det vore väl inte mer än rätt om skaparen av bubblan - Riksbanken - i och med de senaste höjningarna blir den som får bubblan att brisera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar