måndag 24 januari 2011

Bondzilla?

Många ekonomer har väldigt stor respekt för obligationsmarknaden - den anses bland annat kunna prediktera den framtida ekonomin. Fallande långa räntor tolkas ofta som ett tecken på att en lågkonjunktur är på väg och höjda långa räntor ses som en indikation på hög tillväxt och därmed risk för inflation. Men frågan är hur bra obligationsmarknaden är på att förutspå bostadsbubblor? För att återvända till Irland så har vi nedan utvecklingen för Irlands 10-åriga statsobligation mellan 2005-2011.

Irland 10-årig statsobligation.
Irlands bostadspriser började falla på bred front i mitten av 2006, men trots den signifikanta händelsen så hände i princip ingenting med räntorna förrän finanskrisen slog till. Men de ökade räntenivåerna under finanskrisen berodde antagligen mer på allmän finansoro än oro för Irlands bostadsbubbla, det ansågs kanske bara sunt att bostadspriserna sjönk en aning. Först i mitten på 2010 då problemen med Irlands ekonomi och banksystem blev uppenbara ökade räntorna till mer än det dubbla. Som en jämförelse kommer här Sveriges 10-åriga statsobligation för samma period.

Sverige 10-årig statsobligation
Även för Sverige ökade räntorna en del under finanskrisen när oron över Baltikum var som störst men har sedan dess sjunkit till historiskt låga nivåer. Faktum är att Sveriges statslåneränta är i klass med Tysklands som inte ens har haft någon bostadsbubbla.

Tyskland 10-årig statsobligation
Det verkar alltså som om obligationsmarknaden är väldigt dålig på att bedöma riskerna med bostadsbubblor och kreditexpansion. Det är konstigt med tanke på att om privatpersoner med för mycket skulder vill låna pengar så vill alltid banken ha en högre ränta om de ens lånar ut pengar alls. Men i fallet med Sverige som har en finanssektor i storleksordningen 550% av BNP och en bostadsbubbla som saknar motstycke i världen just nu, krävs nästan ingen riskpremie alls över Tysklands räntor.

Det är anmärkningsvärt med tanke på att om några av de svenska storbankerna går under så tar svenska staten över ansvaret - i praktiken ett borgensåtagande för Sveriges samlade finansmarknad. Nog borde väl risken vara högre för att Sverige hamnar i ett scenario likt det vi sett i Irland jämfört med Tyskland? Nej, tydligen inte enligt obligationsmarknaden. Det trots att det inte var länge sedan investerare köpte långa Irländska statsobligationer som snabbt tappade mycket av sitt värde när räntorna mer än dubblerades på kort tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar