måndag 17 januari 2011

Energikris i antågande?

Det ser inte bra ut för världens energiproduktion just nu. Vi har kravaller i mellanöstern som riskerar att sprida sig till stora oljeexportörer och i den här artikeln kan vi läsa om hur översvämningarna i Australien har slagit ut 55% av kolgruvorna i landet.

Gruvor för stenkol har slagits ut till 95%. Stenkol som är betydligt dyrare än brunkol används t.ex. för framställning av metaller som t.ex. stål. Det förväntas att priset på stenkol kan stiga med uppåt 100% från dagens nivåer på 250$ per ton.

Att priserna påverkas så pass mycket beror på att Australien står för nästan 30% av världens export av kol(andelen är högre för stenkol). Sverige som inte har några egna kolgruvor importerar också ungefär 3 miljoner ton per år. Det är dock inget mot den största kolimportören Kina. Se nedan för en graf över över utvecklingen av kolanvädningen i Kina sedan år 2000.

Kolanvändning i Kina 2000-2010
Kina har förvisso en stor egen produktion av kol men de inhemska resurserna räcker inte till när de haft en tillväxt av konsumtionen på över 100% på 10 år. Globalt sett så är kol en mycket viktig källa till energi. Se nedan för hur fördelningen såg ut 2006 mellan olika energislag.


Kol var överlägset störst för generering av elektricitet i världen på 41% år 2006. Kärnkraft och vattenkraft når inte ens upp till den siffran sammanslaget när det gäller generering av elektricitet. Vad blir då konsekvensen för världen när den överlägset största producenten av kol försvinner några månader?

Vi vet redan att priset på kol kommer att skjuta i höjden. Och eftersom kol används för generering av elektricitet så kommer priset på el stiga en hel del i många delar av världen. Sverige påverkas också i och med import av el från koleldande Tyskland. Priset på stål kommer att påverkas eftersom stenkolet blir en bristvara några månader.

Man ska dock ha klart för sig att det är svårt att överblicka konsekvenserna av något så stort som att världens största producent drabbas så hårt av en naturkatastrof. Vad skulle t.ex. hända om matkravallerna sprider sig till Saudiarabien och oljeexporten försvinner några månader? Tvärstopp i världsekonomin antagligen. Blir det samma resultat när kol dras bort från världsmarknaden? Ja, inget är omöjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar