fredag 7 januari 2011

Euron inför nytt test

Nu börjar det bli dags för PIIGS-länderna att gå med bössan inför internationella investerare för första gången 2011. Om man kollar utvecklingen på Greklands 10-åriga statsobligation så ser det inte så vackert ut:

Utveckling för Greklands 10-åriga statsobligation
Man är nu uppe på högre nivåer än under den mest akuta krisen i maj. Faktum är att räntan följer en linjär trendlinje från början på året när räntan var under 6%. Det är dock inte bara för Grekland som situationen har förvärrats den senaste veckan, i stort sett alla länders räntor har stigit. Vad beror det på kan man undra?

Det är högst sannolikt att orsaken kommer från ett förslag från EU som snart är klart. I det nya förslaget så blir inte längre en bank för stor för att gå i konkurs. Det betyder i praktiken att nästa gång en större europeisk storbank riskerar gå under kommer inte dåliga investeringar skyfflas över på enskilda länders skattebetalare, eller EU-kollektivet som helhet(Sverige är ju t.ex. med och finansierar Irland;s senaste räddningspaket).

I grunden ett sunt förslag som borde ha praktiserats redan vid finanskrisens första dag. Men förslaget har effekten att investerare(stora banker) som är villiga att finansiera mer eller mindre insolventa länders budgetunderskott också måste kräva en högre riskpremie, dvs en högre ränta. För nu är man inte längre garanterad att få hela investeringen tillbaka från skattebetalare vid en eventuell konkurs för Grekland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar