söndag 23 januari 2011

Irland = Sverige + 4 år?

En anledning till att Irland råkade så illa ut när bostadsbubblan briserade var att landets banksystem hade växt sig mångdubbelt större än BNP. Det kan därför vara intressant att se om möjligtvis Sverige har samma underliggande problem. IMF gör årliga granskningar av Sveriges ekonomi, den senaste genomfördes juli 2010. I den rapporten kan man hitta följande intressanta graf över Sveriges banksystems storlek i relation till BNP.

Banksystemets storlek i relation till BNP

Sveriges banker har tillgångar på motsvarande 350% av BNP vilket är något högre än genomsnittet i Europa. Om hela finansbranschen räknas in ligger siffran på hela 550% av BNP, tyvärr finns inga jämförbara siffror för övriga länder i grafen. Det svenska banksystemet har även stora tillgångar utomlands - nära 160% av BNP. Men vad värre är att det finns lån på motsvarande 100% av BNP i utländsk valuta hos de svenska bankerna.

Utländska tillgångar och skulder för Sveriges banksystem.

I rapporten finns även en graf över "House price-to-rent ratios", det kan ses som ett mått på hur dyrt det är att äga sitt boende jämfört med att hyra, höga tal kan indikera en bostadsbubbla. Sverige ligger högre än något annat land i jämförelsen. Inte oväntat ligger Tyskland och Japan längst ner - länder som inte haft någon bostadsbubbla.

Sammanfattningsvis så verkar alla förutsättningar finnas för att Sverige ska drabbas av en liknande utveckling som Irland när väl bostadsbubblan brister. För precis som Irland hade har Sverige ett finansiellt system som är flera gånger större än BNP. Dessutom har finansminister Borg uttalat att staten kommer att ta över banker som riskerar den finansiella stabiliteten i Sverige. Det var exakt vad Irlands nu inte längre sittande regering gjorde när deras bostadsbubbla brast. Och det var det som gjorde att Irland förvandlades från en keltisk tiger till ett sjunkande skepp inom loppet av några månader.

Även om Sverige idag bara har en statsskuld på motsvarande 40% av BNP så riskerar den att bli mångdubbelt större när väl staten får ta över en eller flera svenska institutioner. Riksgälden får alltså anledning att uppdatera nedanstående diagram över statsskuldens utveckling. Räcker en ny 200% nivå? Troligtvis inte.
Statskuld som andel av BNP i Sverige

2 kommentarer:

  1. Varför skulle Svenska staten ta över bankerna. Det är väl bara att låta dem gå omkull, eller är det något jag inte förstått? Island gjorde det och nu reser de sig. Irland tog över bankerna, och nu är de fast i generationer i skuldfällan.

    /Ken

    SvaraRadera
  2. Håller med i mycket men hyresanalysen haltar ju betänkligt eftersom vi tyvärr saknar marknadshyror i Sverige. Jag ser också det som en av de största anledningarna till att vi har en bostadsbubbla.

    För övrigt måste jag berömma för en mycket bra blogg!

    SvaraRadera