tisdag 18 januari 2011

Irland trycker egna pengar

Det här är talande för hur allvarlig situationen är i skuldkrisens Europa. Irland;s centralbank som i praktiken är underställd ECB skapade under december 51 miljarder Euro på eget bevåg, det motsvarar ungefär 25% av Irlands BNP. Tidigare har irländska banker gått till ECB för att låna pengar men nu är det stopp där. Det beror antagligen på att ECB kräver pant - ofta i form av t.ex. statsobligationer.

Sannolikt sitter de irländska bankerna med bostadsobligationer som bara är värda en bråkdel av det ursprungliga värdet varför de inte kan användas för att låna hos ECB. Då bankerna inte ens kan låna hos ECB tvingas alltså Irlands riksbank skapa pengar utan något underliggande värde. Värdet har dock funnits där en gång i tiden när bostadsbubblan ännu inte hade brustit på Irland. Se nedan för en utveckling av bostadspriser på Irland.

Utveckling av bostadspriser på Irland 1996-2009
Bostadspriserna på Irland har kollapsat med nästan 30% på nationell nivå och nästan 50% i huvudstaden Dublin. Det är därför inte förvånande att många irländska banker haft enorma problem den senaste tiden. Lånen som skapades med bostäder som pant har bara en bråkdel kvar av det ursprungliga värdet. Men de irländska bankerna har kvar lånen i sina balansräkningar till det ursprungliga värdet. Om lånen skrevs ner så skulle bankerna vara konkursmässiga.

Irland är först med att tvingas till dessa drastiska åtgärder för att rädda sina banker. Frågan är vem som är på tur? Mycket talar för att alla länder som upplevt en snabb tillväxt för bostadspriser riskerar att förr eller senare hamna i samma situation. När väl priserna vänder nedåt så skapas en negativ spiral då allt fler människor sitter med bostäder värda mindre än lånen. I Danmark som också har fallande bostadspriser uppskattas upp till 20% ha lån övertigande värdet på bostaden.

Mycket talar alltså för att när priserna väl vänder ner så kan det gå fort och riskera ett lands finansiella stabilitet. Bubblan har ännu inte brustit i Sverige men det är bara en frågan om när och inte om. Höjda räntor och lånetak kan vara det som får bubblan att brisera i Sverige. Nu sjönk priserna i december men än är det för tidigt att säga om vi har sett början på en negativ spiral. När den väl börjat så kan vi förvänta oss att staten med Borg i spetsen tar över flera av de svenska storbankerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar