fredag 28 januari 2011

Kronan sänker exporten

Förstärkningen av den svenska kronan verkar fortsätta med oförminskad styrka - euron står i skrivandes stund på 8,84. Den mycket starka kronkursen är den största risken för svensk ekonomi för tillfället. Det råder nämligen ingen tvivel om att Sverige är mycket beroende av en stark exportsektor.

Om kronan ökar i värde så ställs företagen inför två alternativ - behåll eller höj priserna. Om priserna behålls så sjunker marginalerna eftersom kostnaden för arbete blir högre när kronan stärks. Om istället priserna höjs så finns en överhängande risk att företagen tappar marknadsandelar då kunderna väljer andra alternativ på marknaden.

Vad värre är att den senaste tidens kraftigt ökade priser på råvaror driven av kvantitativa lättnader i USA och ökad efterfrågan i Kina och Indien gör att marginalerna pressas ytterligare. Ökade priser på råvaror slår förvisso mindre hårt mot svenska företag då kronan är stark men råvarupriserna har ökat betydligt mer än vad den svenska kronan stärkts.

Svenska exportrådet följer stämningen i den svenska exportsektorn med kvartalsvisa undersökningar. I den senaste undersökningen daterad november 2010 kan vi hitta följande exportchefsindex för stora och små företag.
Exportchefsindex i Sverige
I undersökningen får cheferna svara på frågor som t.ex. "Hur bedömer du företagets exportförsäljning de senaste 3 månaderna?". Av grafen att döma så har det skett en kraftigt försämring i exportchefers uppfattning om läget de senaste kvartalen. Att notera är att små företag uppfattar situationen som betydligt sämre än stora företag. Vad kan det bero på kan man undra?

Det beror sannolikt på att stora företag i större utsträckning än små köper valutasäkringar. Det leder till att små företag snabbare än stora känner av en förstärkning av kronan. På samma sätt känner små företag snabbare av en försvagning av kronan vilket kan ses i grafen ovan mellan 2008-2009 när kronan var rekordsvag under finanskrisen.

I samma undersökning ställer man även frågor om utvecklingen av marginalerna på de produkter som exporteras av företagen. Det kan då vara intressant att se vad företagen faktiskt väljer att göra när kronan stärks; behåller de samma priser eller ser de till att höja för att få upp marginalerna. Följande bild talar sitt tydliga språk.

Utveckling av marginaler i svenska företag
Indexet för marginalernas utveckling har fallit dramatiskt under kvartal 4 2010. Företagen väljer alltså i hög utsträckning att behålla priserna för att behålla marknadsandelar trots ökade kostnader. Marginalerna har sjunkit mest för små företag som mycket snabbt fått känna av den starka kronans påverkan på deras konkurrenskraft med omvärlden. Sedan undersökningen genomfördes har kronan dessutom stärkts med ytterligare 5% mot euron och råvarupriserna har ökat ännu mer.

Till viss del är Riksbanken ansvarig för hur exporten utvecklas för de svenska företagen. För när Sverige höjer repräntan när i stort sett alla andra länder i världen behåller sina reporäntor oförändrade på lägre nivåer blir effekten på sikt en stärkt krona. Det är en effekt som Riksbanken sannolikt har underskattat.

Det riskerar nämligen att få en dubbel effekt på de svenska hushållen - dels mindre marginaler på grund av högre ränteutgifter och dels förlorade jobb i de svenska exportföretagen. Tillsammans kan det vara vad som får bostadsbubblan att brista vilket i sin tur riskerar skicka Sverige ner i en djup ekonomisk kris. Och det var antagligen inte vad Riksbanken hade tänkt sig med räntehöjningarna.

6 kommentarer:

 1. Snygg, välskriven analys!

  SvaraRadera
 2. Pelle håller med.

  Men är det nu inte dags att skriva några rader om vem "Kvantitativt" är (eller vill verka vara).
  Efter dagens hyllning från Cornucopia.
  -Vad har du (eller kan tänka dig vilja visa) för bakgrund?
  -Och i jämförelse med hur du uppfattar (eller kan tänkas uppfatta) dina bloggrannar, Cornucopia och Flute?

  SvaraRadera
 3. Stark krona är ju bra för Sverige... det är en belöning för att landet är konkurrenskraftigt och ger oss starkare köpkraft. Vi har ju fortfarande handelsöverskott.

  Att det skulle göra det svårare för exportsektorn är väl sant, men nu är ju inte ett land bara sin exportsektor. Om nu exportsektorn får lida och handelsbalansen vänder kommer kronan att sjunka igen och dessa jobb kommer åter. I vilket fall kommer det att skapas jobb i andra sektorer än exportsektorn om den minskar pga kronstyrka.

  Att oja sig över den svenska kronans styrka är lite som en som ojar sig över att hans lön är så hög, och hur han ska kunna konkurrera med andra som har lägre lön. Well, njut av din höga lön, marknaden tar ner den när den blir för hög.

  SvaraRadera
 4. Höjd ränta för stark köpkraft kan väl inte vara viktigare än jämn export och trygghet i ekonomin!
  Svensk inhemsk näring blir ju också lidande av att billiga utländska varor strömmar in över landet.
  Tyskt dioxinpreppat fläskkött tex, som får svenska bönder på fall. Målet kan väl inte vara att konsumera globalvaror.

  Vi behöver värna lokala naturresurser och näringar. Hålla nere eller slopa räntan till förmån för stärkt långsiktigt kapital.
  Amorteringskrav och lånetak som bot för den ökade skuldsättningen.

  SvaraRadera
 5. Kronan sänker fritidshusen.
  Eller börjar de se slutet på den svenska bostadsbubblan?

  http://www.e24.se/pengar24/bostad/utlanningar-har-inte-rad-med-svenska-fritidshus_2609947.e24

  SvaraRadera