torsdag 6 januari 2011

Missriktad penningpolitik

Inflationen stiger till 2,2% inom EU, det är över ECB;s målinflation på 2%. Om energi och livsmedel tas bort ur den korg av varor och tjänster som mäts så är inflationen endast 1%. Det börjar alltså bli dags för ECB att höja styrräntan eller?

Ja det skulle inte förvåna mig om ECB börjar höja styrräntan i tron om att man ska kunna påverka priserna på mat och energi. Men när nya stora spelare som Kina och Indien börjar få en allt större medelklass så blir konkurrensen om mat och energi allt större.

Kina har numera en medelklass som är större än hela USA;s befolkning, gissningsvis är inte Indien långt efter. För 10 år sedan hade man i dessa länder inte råd att äta kött mer än vid festliga tillfällen, att köpa egen bil och nöjesåka var en utopi.

Den nya stora medelklassen från Kina och Indien är nu med och konkurrerar med EU och USA om fisk, nötkött, vin, grönsaker och inte minst energi. Att riksbanker världen över tror att de kan påverka den utvecklingen med det egna landets styrränta är galenskap på hög nivå.

Det börjar bli dags att bortse från prisinflation och istället titta på konjunkturläget och kredittillväxt vid bestämning av styrräntans nivå. Konjunkturen är fortfarande usel i många EU-länder och det finns ingen kredittillväxt att tala om. Istället råder deflation i alla länder där bostadsbubblan brustit. Att i det läget höja styrräntan gör bara situationen än värre.

Paradoxalt nog så är det faktum att ECB inte tittade på kredittillväxten överhuvudtaget under bostadsbubblans uppbyggnad orsaken till att vi idag har en stor budgetkris inom EU. Budgetkrisen härstammar från att stater tvingats ta över insolventa bankers dåliga lån tagna med ECB;s artificiellt låga ränta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar