tisdag 25 januari 2011

Optimering av oljeintäkter

Saudiarabien hävdar i denna artikel att de har motsvarande 4 miljoner fat olja per dag i outnyttjad kapacitet. Vi vet inte hur det ligger till i verkligheten men det är i vart fall inte en orimlig siffra. Men om de har så pass hög reservkapacitet kan man undra varför de inte säljer så mycket olja det går nu med tanke på att oljepriset är och nosar på 100$? En nivå som säkerligen ansågs ouppnåelig för bara 10 år sedan när en normal prisnivå var 20$ fatet. Svaret på den frågan är naturligtvis att Saudiarabien tror sig kunna få ännu mer för oljan i framtiden.

Men det kan finnas en risk att de höga priserna på olja skickar världen ner i en ny djup lågkonjunktur med sjunkande efterfrågan på olja som följd. Oljan sjönk ju ner till 40$ fatet efter den senaste lågkonjunkturen. Det är en svår balansgång Saudiarabien spelar - om de bromsar produktionen för mycket riskerar oljeintäkterna sjunka dramatiskt på kort tid. Men om de istället producerar för mycket olja nu så kommer det kanske kännas dumt om oljan kostar 300$ fatet om några år. Inget vet heller vilken prisnivå som världsekonomin klarar av under längre tidsperioder.

Oljechocker genom historien
Dagens prisnivåer på olja har egentligen bara testats en gång tidigare i världshistorien och det var innan finanskrisen. De flesta bedömare anser att orsaken till lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen berodde på just finanskrisen. Men faktum är att orsaken till lågkonjunkturen lika väl kan ha orsakats av ett högt oljepris. Ekonomen Jeff Rubin har bland annat argumenterat för det i denna artikel. Där jämför han oljechocken som inleddes 2002 med andra perioder där priset på olja snabbt ökat. Det finns ingen motsvarighet till den ökning med 500% på priset av olja som påbörjades 2002 och som fick sitt slut i samband med finanskrisen 2008.

Elkonsumtion Saudiarabien
Saudiarabien är också ett intressant land att titta på med tanke på nettoexport av olja. För även om Saudiarabien säger sig ha 4 miljoner fat i ledig kapacitet så behöver det inte betyda att all den kapaciteten finns tillgänglig för export när den väl behövs av andra länder i världen. Saudiarabien har nämligen en kraftigt ökande inhemsk konsumtion av olja, på bara 10 år har konsumtionen ökat med nästan 1 miljon fat per dag. Det är som en jämförelse nästan 3 gånger Sveriges nuvarande konsumtion av olja. Den ökande konsumtionen av olja beror kanske främst på en ökande befolkning men en annan orsak är att olja används för generering av elektricitet. Se grafen till höger över hur elkonsumtionen utvecklats i Saudiarabien sedan i början på 80-talet.

Man får väl gissa att den kraftiga ökningen främst beror på införandet av luftkonditionering lite här och var i ett av världens varmaste länder. Men vem vet, i framtiden kanske Saudiarabien vill konkurrera med Dubai om mellanösterns skidturister? Man kan nämligen åstadkomma mycket med olja, till och med utförsåkning i öknen. Det finns säkert viktigare användningsområden för världens sista droppar olja, men kanske inte lika kul?
Ökenslalom i Dubai

2 kommentarer: