torsdag 24 februari 2011

Fat olja per capita

För de som inte vet det så är Peak Oil definierad som den tidpunkt i världshistorien när oljeproduktionen når sin topp. När väl oljetoppen är nådd så kommer produktionen av olja att falla för all framtid. Det vet man med säkerhet eftersom det är så enskilda oljefält beter sig när de väl toppat.

Det har visat sig att länders samlade oljeproduktion också når en topp i produktionen när inga nya fält upptäcks samtidigt som gamla oljefält tappar i produktion. Från att länder når oljetoppen är det inte svårt att inse att eftersom vi lever i en ändlig värld så kommer även världen någon gång att nå oljetoppen.

Många experter hävdar att vi redan nått toppen för världsproduktion av olja. Men oljeproduktionen har ännu inte fallit så mycket utan befinner sig på en platå sedan 2005. Jag vill dock hävda att bara det faktum att världen befinner sig på en platå kommer få dramatiska konsekvenser för världsekonomin inom kort - faktiskt nästan lika stora som om vi hade en kraftigt sjunkande produktion. Varför då kanske ni undrar?

Anledningen till det är enkel och den stavas befolkningstillväxt. Sedan år 2000 har världens befolkning vuxit med nästan 1 miljard människor - det motsvarar ett nytt Indien eller tre stycken USA. Att bara prata oljeproduktion och inte titta på hur mycket efterfrågan växer är enligt mig inte meningsfullt.

Varje ny människa som föds på jorden kommer på ett eller annat sätt konsumera en del av den olja som produceras. När oljeproduktionen inte längre växer utan stannar av på en platå som den gjort de senaste 5 åren så får det dramatiska effekter på världens välstånd.

Vi kanske inte märker av det så mycket i välmående ekonomier som Sverige men i länder där många lever på några dollar om dagen blir effekterna betydligt mer kännbara. Det har ännu inte lett till omfattande svält men med tanke på hur mycket befolkningen fortfarande växer samtidigt som oljeproduktionen visar svaghetstecken så kan tyvärr misären bli omfattande inom kort i tredje världen.

Jag har hämtat data för historisk oljeproduktion från IEA och världspopulationens utveckling från US Census Bureau och skapat en graf över antal fat olja per världsmedborgare de senaste 50 åren. Se nedan för det kanske lite oväntade resultatet.

Av grafen kan vi se att oljetoppen per person inträffade redan 1979 då den började falla ganska dramatiskt. Men i mitten på 80-talet så avtog fallet och nivån höll sig ganska konstant kring 0,01 fat olja per person och dag. Som ni också kan se så hände något år 2005 för numera är trenden återigen fallande.

Det beror på att 2005 var det år då oljeproduktionen i världen nådde en platå, men då befolkningstillväxten fortsätter med oförminskad styrka blir resultatet att det blir mindre olja att dela på per capita. För sedan 2005 har världens befolkning vuxit med ett nytt Europa eller hela 500 miljoner människor.

Befolkningstillväxt är ett känsligt ämne i vissa kretsar eftersom det ofta anses som något positivt trots att det är orsaken till så många av de problem vi ser i världen. Men det spelar ingen roll om man är för en ständigt växande befolkning eller ej - den sinande oljan kommer inom kort göra oss alla påmind om det ohållbara med en exponentiell befolkningstillväxt i en ändlig värld.

15 kommentarer:

 1. Jag publicerade ett liknande diagram i augusti:
  Oljetoppens nersida ser inte ut som uppsidan

  Sen har vi Albert Bartletts kända citat (Great Challenge):
  "Can you think of any problem in any area of human endeavor on any scale, from microscopic to global, whose long-term solution is in any demonstrable way aided, assisted, or advanced by further increases in population, locally, nationally, or globally?"

  SvaraRadera
 2. Samtidigt är det ju inte de länder där befolkningen växer snabbast som står för den största förbrukningen. Tvärt om är det västvärlden som är den stora boven, än så länge i alla fall. Många av länderna som ligger i topp för oljekonsumtion (USA, Japan, Ryssland och EU-området) har en väldigt låg befolkningstillväxt. Procentuellt sett har inte Kina heller en särskilt hög tillväxt. Vill man lindra effekterna av oljeproduktionstoppen tror jag att det är effektivare att ge sig på amerikanarnas förkärlek för stora bilar istället för pakistaniernas önskan att skaffa barn. Därmed inte sagt att det inte vore önskvärt.

  SvaraRadera
 3. Japp@

  Nu tänker du olja=bilbränsle, då tänker du väldigt snävt och ser alltså inte hela bilden.

  Oljan ingår i stort sett allt vi konsumerar runt om i världen, från kläderna du har på dig,maten du äter, din Iphone, mikrovågsugnen, bilen, energi/värme, industriproduktion och framförallt jordbruket.

  Om amerikanerna skulle dra ner på sin inköp av stora bilar skulle detta självklart påverka oljekonsumtionen, men det skulle inte rädda mänskligheten.

  SvaraRadera
 4. Andelen energi som kommer från olja har minskat successivt sedan oljekrisen på 70-talet. Att oljeproduktionen nått en platå behöver således inte betyda att energianvändningen nått en platå. Från 95% till 70% om jag inte missminner mig.

  Att vi inte kan ersätta all oljekonsumption är kanske sant och får säkert stora konsekvenser, troligt är dock att det åtminstone på kort sikt finns en hel del utrymme för både effektivare energianvändning och alterntiva energikällor med tanke på att problemet är ganska ny uppkommet.

  SvaraRadera
 5. Många tack för en graf som verkligen visar sambandet mellan oljeproduktion och befolkningstillväxt.
  Jag är så ledsen på att ständigt höra mantran: Vi måste bli fler!
  Tyvärr har mantran upprepats så många gånger att de flesta tror att det är ett axiom.

  Åke M

  SvaraRadera
 6. Ett exempel

  Libyen
  1 miljon invånare år 1950
  6 miljoner invånare idag varav en tredje del under 15 års ålder.
  90% av livsmedlen importeras

  Detta kan sammanfattas med ett ord OHÅLLBART.
  Allt som är ohållbart kollapsar till slut

  /K.

  SvaraRadera
 7. Förresten så ser jag nu att din graf innebär precis det. Antalet fat olja per världsmedborgare är ju faktiskt helt ointressant, intressant hur mycket energi per medborgare som används och hur mycket som kommer från olja. Tydligen har vi klarat ganska rejäla minskningar förr i oljekonsumtionen. Allt är ändligt men de som tror sig kunna pricka in tidpunkten för när toppen av energikonsumtionen är nådd är nog övermodig.

  SvaraRadera
 8. Jag är dessutom orolig för Sveriges befolkningsökning på grund av invandringen. När oljan börjar sina ordentligt om några få år, kommer vi knappast varken kunna föda nuvarande befolkning eller betala ut bidrag och pensioner i samma utsträckning som nu.

  Jag är rädd att vi får inbördeskrigsliknande förhållanden med etniska oroligheter i det här landet.

  /K

  SvaraRadera
 9. Läste detta för en tid sedan, om jag inte missminner mig:

  "Idag konsumerar 10% av världen befolkning mer än 55% av råoljan, 90% av världens befolkning konsumerar mindre än 45% råoljan."

  .....man får liksom ett annat perspektiv!?

  SvaraRadera
 10. Re: Anonym 11:30

  Nej, jag tänker inte "olja=bilbränsle", jag tänker olja generellt. Men eftersom USA står för 25% av världens förbrukning och transporter står för 70% av oljeförbrukningen är det väl ganska uppenbart att det är rätt område att angripa? Det är betydligt svårare att byta ut oljan i alla plaster eller i diverse kemiska processer än att få amerikanarna att köra mindre bil. Inte sant?

  SvaraRadera
 11. Bra att någon börjar diskutera pudelns kärna! Vi håller på att bli för många människor på jorden. Till slut kvittar det hur litet olja vi använder eller hur lite kött vi äter. Resurserna räcker helt enkelt inte till åt alla - än hur vi sparar på olja, mat och energi.
  Vi måste börja diskutera hur vi skall få den skenande populationsökningen att bromsa in och avstanna. Hur gör man det bäst? Tror inte på tex. modell Kina med barnbegränsning. Inte tvång eller lagar. Det finns nog en anledning till att t.ex. Europa och många andra ställen i världen minskar sin nativitet. Låt oss försöka hitta orsakerna till det. Kan det tex. vara det sociala skyddsnätet som gör att folk inte behöver 10 barn för att säkra sin ålderdom?
  Kanske kunde man satsa på sociala förbättrande åtgärder i länder med hög nativitet? Varför föds det så många barn i tex. Nordafrika? Har man frågat folk där? Sedan har vi förstås utbildning, satsning på kvinnans ställning i familjen osv. som alla bidrar till att det föds färre barn. Har vi studerat effekterna av ovanstående? Tror att det kan finnas en öppning här...
  Vad tror du?

  SvaraRadera
 12. Tron på att befolkningstillväxten skulle minska med bättre sociala förhållanden är betydligt överdriven.
  Läste i en engelsk vetenskaplig tidskrift ( ca 20 år sedan, saknar tyvärr referenser ) att nativiteten bara sjunker med 2 barn per generation.
  Om det i hemlandet var 8 - 10 barn per kvinna, sjönk det bland invandrare i England till 6 - 8 barn och först i
  andra generationen invandrare hade siffran gått ned till 4 - 6 barn per kvinna.

  Åke M

  SvaraRadera
 13. Tjejen läste en kurs om hållbar utveckling när hon pluggade till förskolelärare, och då jag tyckte det var intressant hakade jag på.

  Där drogs direkta paralleller till just utökad sociala skyddsnät och befolkningsminskning. De hade studerat östblocket sedan muren föll och det syntes tydligt hur barnafödandet blev mindre när tillgångarna och levnadsstandarden ökade.
  Samtidigt intervjuades en indisk man som nu hade 5 söner och ansåg sig själv rik med pensionen säkrad... viss skillnad mot för Sverige.

  Problemet är att det förmodligen finns för lite tid till att bryta mönstret och öka den sociala levnadsstandarden i de länder med snabbt ökande befolkning.
  Läser man här: http://www.historia2.se/index.php?option=com_content&view=article&id=126:global-befolkningsoekning&catid=49:statistik&Itemid=147
  Verkar som vi har en befolkningsökning på ca. 50% per generation vilket säger allt. Förmodligen tvingas naturen reglera befolkningen på sitt eget grymma men effektiva sätt, vare sig vi vill eller inte.

  SvaraRadera
 14. Re: Japp 14:48

  USA kommer tvingas att dra ner på sin konsumtion när deras ekonomi kollapsar totalt .
  Precis som Sovjetunionen kollapsade kommer USA gå samma väg till mötes.

  SvaraRadera
 15. Säger bara: Lindsey Williams

  SvaraRadera