måndag 7 februari 2011

Harmonisering av elpriser

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om hur huvudlöst det är av regeringen att sälja den sista spillran av den svenska vattenkraften inför den stundande energikrisen. I det inlägget började en liten debatt uppstå långt efter att jag skrev inlägget. Där finns faktiskt rätt så intressant information som jag är ganska säker på att de flesta svenskar inte känner till.

Det är nämligen så att det planeras för stora investeringar just nu för att koppla ihop Europas elnät. Jag har försökt att hitta någon artikel om det i den svenska pressen men fann inte mycket. Jag hittade dock en relativt ny artikel i DI som jämför elpriserna i olika länder. Där står det att exklusive skatt så är Svenska elpriser fortfarande en av Europas billigaste - bara Danmark hade lägre priser 2009. Det står även att harmoniseringen av elpriser är något som förekommit några år nu och är en stor anledning till de stigande priserna på svensk el.

Ibland läser jag tyska tidningar på nätet; dels för att hålla skoltyskan vid liv men även för att de tyska tidningarna ofta får svensk press att likna TV3;s nyheter och väder. I den här artikeln(som förvisso är på tyska men vi har ju google translate) kan vi läsa om att de stora investeringarna i elnätet planeras att bekostas med EU-medel. Jag hittade till slut en artikel på SR där Reinfeldt uttalar sig negativt om det förslaget - det verkar dock inte som om han principiellt är emot att koppla ihop elnäten.

Vinnarna på att koppla ihop Europas elnät är utan tvekan elbolagen då de kan sälja elen till högsta möjliga pris. Förlorarna är de svenska konsumenterna för jag kan inte se hur de kan gynnas av det som håller på att hända. Istället väntar allt högre elpriser när priserna harmoniseras med de högre priserna i Europa. Dessutom får svenska skattebetalare delvis bekosta utbyggnaden via Sveriges EU-medel.

Jag förstår själva grundtanken med att koppla ihop elnäten - för det gemensammas bästa och allt det där. Men frågan är väl om det finns någonting positivt för Sverige med utbyggnaden? Jag har svårt att se det då de svenska elpriserna har kunnat hållits låga mycket tack vare den svenska vattenkraften. När nu den vattenkraften ska delas med hela Europas befolkning kommer den fördelen snabbt försvinna.

Att den el som produceras via vattenkraft i Sverige också måste konsumeras här har ju varit ett argument för att det inte gör så mycket om vattenkraften ägs av privata intressen - det har ju ändå kommit svenskarna till del i och med lägre elpriser. När nu även det argumentet försvinner i och med hopkoppling av elnäten så blir argumenten få för att sälja Vattenfall.

Det finns även en annan aspekt som jag ännu inte har helt klart för mig hur det är tänkt att fungera. Sverige har ganska höga energiskatter jämfört med många andra EU-länder - både for produktion och konsumtion av el. Det är ganska stora pengar som dras in via energiskatten till statskassan. Det har ju också varit ett argument för att det inte spelar så stor roll vem som äger vattenkraften då staten ändå kan få del av produktionen via skatt.

När nu svensk el producerad i de svenska vattenkraftverken ska exporteras till länder som Tyskland och Polen, vem får då ta ut energiskatten? Det är väl mer eller mindre säkert att staten inte längre kan ta ut energiskatt för konsumtion, men vad händer med energiskatten för produktion? Det spelar ingen roll kanske någon säger eftersom det ändå inte finns efterfrågan för elen i Sverige. Men det är inte riktigt sant - det hade kanske funnits efterfrågan om priset varit lägre.

9 kommentarer:

 1. Jag tror att vi svenska elkonsumenter blir grundlurade på mer än ett plan av våra kära politiker. Vi kommer att exportera svenskproducerad billig el till kontinenten och importera deras höga elpriser. Inte direkt till fördel för svenskar, men elbolagen och dess ägare blir rikare.

  SvaraRadera
 2. En mer sammankopplad elmarknad drivs dessutom hårt av EU där en eventuell ovilja att koppla samman elnäten ses som inskränkningar i den fria konkurrensen. Men Baltic cable är redan igång (vad jag vet) så i praktiken är vi kanske redan där?

  Att konkurrensfördelen av låga elpriser i Sverige är på väg bort har vi redan sett nu i vinter när flera av de mest elintensiva bolagen tillfälligt stängt ned produktionen vid sina anläggningar. En annan faktor som ytterligare försämrar den svenska industrins förutsättningar är att regleändringar medför att många företag som tidigare var undantagna energiskatter nu kommer att taxeras på ett sätt som är mer likt hur det ser ut på privatmarknaden.

  /MK

  SvaraRadera
 3. Ur ett energisystemperspektiv så finns det all anledning att koppla ihop Sverige med kontinenten. Både Norge och Sverige har bättre förutsättningar för vindkraft samtidigt som man har en hittills i stor utsträckning outnyttjad potential i vattenkraftens reglermöjligheter. Dessutom blir förutsättningarna för att utjämna vindkraftsproduktion bättre när det större geografiska produktionsområden integreras.

  Norge som ju har vattenkraft i särklass (både produktion och reglermöjlighet) planerar att dra nytta av dessa tillgångar (http://www.theoildrum.com/node/7404?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+theoildrum+%28The+Oil+Drum%29&utm_content=Google+Reader).

  Jag har även hört allianspolitiker i Sverige prata om Sveriges möjligheter att bli energiexportör.

  Det som är viktigt för Sverige är att se till att det inte bara blir privata vinster utan att samhället kan dra nytta av det. Det finns möjligheter att reglera detta. Det var inte länge sedan Norge införde Hjemfallslagen, men som EU-medlem blir det säkert svårt för Sverige. Däremot finns det få andra EU-länder där energibolagen har oinskränkt rätt till vattenkraften. Tex ska Frankrike förnya / auktionera ut "leasingavtalen" för deras vattenkraft som har en löptid på ca 20 år.

  Alltså menar jag att vi inte ska låta nuvarande situation för hur det svenska samhället drar nytta av vattenkraften begränsa utbyggnad av ett gränsöverskridande optimalt energisystem. Vi måste istället se till att optimera skatteuttaget / ägandet.

  SvaraRadera
 4. "Ett gränsöverskridande optimalt energisystem" är eventuellt bra om man ser till hela energisystemet och dåligt om man ser på det ur svenskt perspektiv.

  Att föredra export av råvaran el före export av förädlade produkter (från elintensiv industri) medför att det mesta av värdeskapandet hamnar i andra länder än Sverige. Jag vill hellre att de är kvar i Sverige än hamnar i andra länder.

  /MK

  SvaraRadera
 5. Oj, jag tror minsann vattenfalls VD gjorde ett inlägg här 15:58, för någon annan kan det väl knappast vara?

  SvaraRadera
 6. Redan nu exporteras el från Sverige, kolla svk.se, där är visar de export/import timme för timme. Nu exporteras ca 1400 MW. Detta motsvarar en fullt uppgraderad Oskarshamn 3, eller halva Forsmark. Så istället för att elpriserna går ner nu när vi har överskott, så hålls de uppe av att vi exporterar. Exporten har sett likadant ut under den senaste milda perioden på några veckor, har varit uppe i över 2000 MW också. Man skulle istället kunna hushålla med vattnet för att ha om det kommer en kall period till den här vintern.
  Men varför ska man göra det? Bolagen jobbar helt tydligt för att maximera vinsterna och då är det ju rätt beslut, det är bättre att ha brist i magasinen, då får man bättre betalt.

  SvaraRadera
 7. Då det var som kallast hade vi ett underskott på 10% som täcktes av kolkraft från Danmark och Tyskland. Norge hade inget nettobidrag eftersom magasinen var låga. Utan det stödet hade vi haft el.brist och nätbortkopplingar . Det hade varit värre än höga priser.

  Misskötseln av kärnkraftindustrin från i första hand politiskt håll har ju lett till underskott och att vi klarar försörjningstryggheten tack vara kontinentalförbindelserna.

  Idag exporterar vi 1100 MW till Norge då den svenska förbrukningen är 25% lägre än när den var som störst men dessutom vidareförmedlar vi 1200 MW från Danmark till Notge som har låga magasin.

  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Driftlage1/

  SvaraRadera
 8. Export av el är fortfarande en mkt osäker affärsrörelse, då Sverige har lite el för export. (Men kommer vi att bygga ut kärnkraften självmant eller på direktiv från EU-kommisionen, då blir det en annan fråga) Även när våra vattenmagasin är välfyllda sommar/höst vilket har hänt många ggr under de senaste tio åren, så importerar vi/elbolagen lite kolel på marginalen, inte ens en procent, för att kunna hålla uppe priset på el. Så fungerar statsoligopol. För statens bästa på bekostnad av medborgarna. Talmannen Per Westerberg (storkapitalist visste vad han gjorde när han avreglerade elmarknaden.

  SvaraRadera
 9. Fördelen med att pöbeln upplever elen som dyr är att man sparar på el, tittar på möjligheter att producera egen el, sparar el i olika led.... etc. Money talks. Miljön vinner och post-oil samhället får turbo.

  Men visst, boh fukkin hoo, du får hänga tvätten til tork istället för att tumla.

  /Plato.

  SvaraRadera