måndag 7 mars 2011

Exporten till Tyskland faller

Men tanke på den senaste tidens förstärkning av kronan kan det vara intressant att se om man redan nu kan se en försvagning av exporten till våra största handelspartners. Euron har förvisso stärkts gentemot kronan på sista tiden, men för bara två veckor sedan fick man betala 8,7 kr för en Euro. Det kan jämföras med under lågkonjunkturen i mitten av 2009 när växelkursen låg på över 11 kr.

SCB presenterar statistik över Sveriges export till alla större handelspartners. Se nedan för en graf över utvecklingen för exporten till Sveriges största handelspartner inom EU - Tyskland - mellan januari 2008 och december 2010.

Export till Tyskland 2008-2010
Notera hur mycket exporten föll när lågkonjunkturen tog fart i slutet på 2008. Exporten till Tyskland var och nosade på 12 miljarder i månaden men föll på kort tid till 8 miljarder. Nivån hölls sedan ganska stabil under hela 2009 för att i slutet av året börja växa igen.

I slutet av 2010 ser det ut att ha hänt något för december var en katastrofal månad då exporten föll klart under trendnivån. Man kan faktiskt skönja en försvagning redan under perioden av uppgång under hösten, samma säsongsberoende ökning kan ses i grafen både under hösten 2008 och 2009. Under uppgången hösten 2010 så stannade ökningen av och hölls konstant istället för som under föregående år forma en topp.

Det är naturligtvis inte säkert att försvagningen vi ser av exporten till Tyskland beror på den starka kronan. Det kan även bero på en allmän försvagning av konjunkturen eller en kombination av båda orsakerna. Jag har tidigare noterat här på bloggen att både den svenska och tyska industriproduktionen visat svaghetstecken under hösten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar