tisdag 22 mars 2011

Kris för kommersiella fastigheter

I den här rapporten från PWC kan vi läsa om de senaste trenderna för kommersiella fastigheter, det är ett ganska bortglömt kapitel i skuldkrisens Europa. Trots att det, för många banker, kan vara ett minst lika stort problem som fallande priser på bostäder.

Enligt rapporten finns det idag ca 960 miljarder euro i utestående lån för kommersiella fastigheter i Europa. Det kanske inte låter så mycket men enligt rapporten så gäller en fjärdedel av lånen svåruthyrda fastigheter med hög belåning.

Det ställer till problem för ägare av kommersiella fastigheter som måste refinansiera lån som togs innan finanskrisen. Då var det nämligen inte några problem att ordna finansiering för fastigheter med hög belåning. Men idag är situationen en helt annan eftersom många engelska, tyska och irländska banker försvunnit från marknaden vilket medfört en brist på krediter.

Utgivning av CMBS i Europa
Innan finanskrisen var ett vanligt sätt att finansiera lån att ge ut säkerställda obligationer kopplade till kommersiella fastigheter(CMBS). Men den möjligheten har mer eller mindre försvunnit förutom för fastigheter med låg belåning och prima läge.

I grafen till höger kan vi se hur mycket utgivningen av CMBS föll i samband med finanskrisen - finansiering från amerikanska banker har fallit till en bråkdel av nivåerna som rådde innan finanskrisen.

Att sälja CMBS har historiskt sett varit ett bra sätt att finansiera lån för kommersiella fastigheter av sämre kvalité. Man har tidigare paketerat CMBS-obligationer bestående av en blandning av sämre och prima fastigheter - inte olikt hur det fungerade med subprimelånen i USA. Men med tanke på att utgivningen av CMBS fallit med 95% så är det uppenbart att köparna av dessa obligationer har försvunnit från marknaden.

Det är inte konstigt att så är fallet för den som köper en CMBS med tveksam värdering på de underliggande säkerheterna riskerar att få svårsålda fastigheter på halsen ifall den emitterande banken går i konkurs - ett inte osannolikt scenario i skuldkrisens Europa.

I rapporten kan vi även läsa att marknaden för kommersiella fastigheter i Stockholm just nu är en av de bättre i Europa. Mycket tack vare att Sverige inte drabbades så hårt av finanskrisen i jämförelse med många andra europeiska länder. Stockholm placerar sig på plats 4 av 27 när möjligheter till nyinvesteringar i kommersiella fastigheter rankas - sist på listan ligger inte oväntat Lissabon, Aten och Dublin.

1 kommentar: