fredag 4 mars 2011

Ny bubbla på gång i Baltikum

I den här artikeln kan vi läsa om att bostadsbubblan verkar ha fått ny fart i Tallinn. 14 000 nya lägenheter planeras att färdigställas där den närmaste tiden. Efterfrågan verkar dock inte vara så hög för 20% av de 80 nya lägenheter som kom ut på marknaden varje månad under 2010 såldes inte. Med låg efterfrågan så talar allt för att mängden osålda lägenheter i Tallinn kommer att öka kraftigt med alla nya lägenheter som just nu byggs.

Bostadspriser i Tallinn
Priserna på befintliga lägenheter i Tallinn har återhämtat sig något sedan krisen. Men prisfallet sedan bubblans topp ligger ändå på 50% - se grafen till höger. Notera även hur antalet transaktioner i grönt har mer än halverats. Att i ett sånt pressat läge börja bygga nya lägenheter i rask takt är att be om nya problem.

Det är inte förvånande att det inträffar i Estland för till skillnad mot andra länder med briserade bostadsbubblor så är de svenska bankerna mer eller mindre intakta där. Bankerna anser nog att krisen är överspelad och har så smått börjat låna ut pengar till villiga bolånekunder igen. Det kunde aldrig ha inträffat i något annat land i världen eftersom en briserad bostadsbubbla också betyder att landets banker slås i spillror.

Att det fortfarande finns kvar banker som hade stor bostadsutlåning i länder som USA och Irland beror på att staten gått in med kapitalinjektioner eller rent av tagit över bankernas tillgångar. Det har inte behövts i Estland och Baltikum eftersom de svenska bankerna har haft en stabil hemmamarknad och svenska statliga garantier. Om folk i Baltikum istället hade lånat pengar från små nationella banker hade aldrig bubblan kunnat få ny fart igen inom så kort tid.

Men det som är bra för Baltikum är tyvärr inte bra för Sverige. Jag tycker det hade varit mycket bra om Sverige hade befunnit sig i en liknande situation som länderna i Baltikum. Om vi inte hade haft några stora svenska banker hade det heller aldrig kunnat bli tal om gigantiska räddningspaket för banksektorn. När situationen nu i realiteten är den omvända så riskerar alltså svenskarna inte bara få bekosta bankernas vidlyftiga utlåning i Sverige utan även för länder i Baltikum med ny glöd i bostadsbubblan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar