onsdag 2 mars 2011

Sveriges export till Kina ökar

I dagarna kom SCB med statistik över Sveriges import och export av varor. Det kan vara intressant att titta på för att se hur inhemsk och utländsk efterfrågan utvecklar sig under konjunkturuppgången. Se nedan för en graf över utvecklingen sedan januari 2008.

Handelsnetto Sverige
Som ni kan se så var Sveriges export i slutet på 2010 och nosade på samma nivåer som innan lågkonjunkturen. Men trenden har sedan dess varit fallande vilket förvisso kan bero på säsongsvariationer. Fast om man kollar hur det såg ut motsvarande period i början på 2008 så var faktiskt trenden för exporten stigande i januari.

I början av 2010 var också trenden fallande men det ser ut som om exporten minskar fortare nu än då. Men importen verkar falla i ungefär samma takt som exporten så handelsnettot har hållit sig på en stabil nivå de sista månaderna.

Men frågan är väl vad som händer med handelsnettot när nu oljan blir så mycket dyrare. Även om oljan är en liten del av importen så har priset ökat kraftigt sedan slutet på lågkonjunkturen. En annan sak som inom kort kommer påverka exporten negativt och därmed handelsnettot är den starka kronan.

En annan intressant aspekt att titta på är hur handeln med Kina har utvecklats för Sverige de senaste åren. Se nedan för en graf över utvecklingen av exporten respektive importen från Kina sedan år 2001.

Export/Import från Kina
Notera hur importen från Kina sedan år 2001 växte betydligt starkare än exporten, och innan lågkonjunkturen var importen långt större än exporten. Men under lågkonjunkturen växte sig exporten starkare än importen igen. Sedan dess har importen återhämtat sig och växer enligt trend även om det skett en tydlig försvagning på senare tid.

Notera även hur exporten till Kina har växt sig riktigt stark sedan början på 2010 - tillväxten är nu klart över trendnivån. Kan det vara början på det skifte jag spekulerat om här tidigare på bloggen - att Kina mer och mer växlar om till att vara en nation med en stark inhemsk konsumtion likt USA? Det är naturligtvis för tidigt att säga än men man kan ana att en ny trend startat i grafen.

1 kommentar:

  1. Nu kan jag vara naiv men...
    "En annan sak som inom kort kommer påverka exporten negativt och därmed handelsnettot är den starka kronan."

    Borde väl gälla för importen också, det vi handlar kommer ju gå ner i pris i Svenska kronor vilket innebär att inte bara exporten viker sig utan också importen.

    SvaraRadera