söndag 3 april 2011

Femte gången gillt för Irland

I veckan kom resultatet av det stresstest som genomförts på Irlands banksystem  Det kommer att krävas ytterligare 24 miljarder euro för att hålla de insolventa bankerna levande. De tidigare räddningspaketen har varit på totalt 46 miljarder euro vilket gör att slutnotan landar på 70 miljarder euro. Ganska stora summor med tanke på att Irlands BNP 2010 var på 164 miljarder euro.

Irlands BNP har fallit de senaste tre åren, 2010 föll BNP med 2% vilket förvisso var betydligt bättre än fallet på över 10% 2009. Men risken med att öka statsskulden när BNP faller är att det lämnar mindre utrymme för staten att stimulera ekonomin till tillväxt. Irländarna kommer bli tvungna att dra ner än mer på offentligt anställda för att ha råd att betala en allt högre statslåneränta på en ökande statsskuld.

Ökningstakt för skulder på Irland
Irlands skattebetalare har nu blivit lovade 5 gånger de senaste åren att det inte blir några fler räddningspaket för banksektorn. Vad talar för att det blir så den femte gången? Inte mycket faktiskt. Om man kollar i denna rapport så kan man finna grafen till höger över hur mycket hushållens skulder ökat sedan 2003.

Det är först sedan mitten på 2009 som Irlands hushåll minskade belåningen. Men som ni kan se i grafen så består den största delen av minskningen av avskrivningar(revaluations) av skulder. Avskrivningarna dubblerades mellan 2009 och 2010, vilket slår hårt mot lönsamheten för de irländska bankerna.

Avskrivningar är sannolikt det sista försöket av bankerna att få tillbaka något alls från bolånekunder som inte längre kan betala på sina lån. Med tanke på att volymen av avskrivningar fortfarande är ökande så talar det mesta för att läget inte förbättras för Irlands banker.

Prisfall på bostäder på Irland
Om man dessutom kollar grafen till vänster över det årliga prisfallet på bostäder sedan krisen startade så förstår man hur stort problemet fortfarande är. Prisfallet låg på -18% per år när det var som värst i slutet på 2009. Kumulativt ligger prisfallet på 35% i genomsnitt.

I grafen ovan kan man även se att många väljer att amortera på sina lån efter bostadsbubblan. Antingen gör hushållen det av egen fri vilja eller så blir de tvingade av banken(mer troligt). Det är för övrigt inget ovanligt scenario efter en bostadsbubbla, jag har tidigare skrivit om hur samma sak sker i Estland.

De pengar som de irländska hushållen lägger på amorteringar på bostadslån under vattnet är pengar som går förlorade i den vanliga ekonomin. Med tanke på att försäljningen i detaljhandeln sjönk med 1,9%(exklusive motorfordon) mellan februari 2010 och 2011 så talar det mesta för att de irländska hushållen fortfarande är under hård press.

I stresstestet har man två olika scenarion; ett pessimistiskt och ett basscenario. I det pessimistiska scenariot så har man räknat med att Irland vänder till positiv BNP-tillväxt redan under nästa år. Man räknar även med att bostadspriserna stabiliserar sig under 2012. Det bygger dock på att världskonjunkturen vänder uppåt rejält och att Irland kan få fart på den viktiga exporten - en inte ovanlig förhoppning i skuldkrisens Europa.

1 kommentar:

  1. Det skulle vara intressant att se ett stresstest på Svenskens privatekonomi...

    SvaraRadera