fredag 29 april 2011

Kredittillväxten fortsätter

Idag kom SCB med sin månatliga rapport över den svenska finansmarknaden. I den kan vi finna nedanstående graf som sammanfattar nuläget.
Ökningstakten på bostadskrediter på strax under 8% är förvisso lägre i mars jämfört med februari men de svenska hushållen ökade ändå lånebördan med nästan 11 miljarder under mars - att jämföras med strax över 9 miljarder under föregående månad.

8 miljarder av de nya krediterna har gått till bostäder medan ca 3 miljarder har gått till övriga lån med annan säkerhet - det kan vara allt från ny bil, båt eller husvagn.

Notera att vi nu återigen börja se en liten inflation på blancoutlåning(konsumtionskrediter i grafen). Men det är inte hushållen som står för ökningen utan det är företagen som ökade blancoutlåningen med ca 20 miljarder mellan februari och mars.

Det betyder att den kredittillväxt vi nu ser på bostadskrediter är finansierade till max 85% av marknadsvärdet vilket får ses som en framgång. Men frågan är väl vad som händer med bostadspriserna på kort sikt när svensken måste skramla ihop en halv miljon för att köpa hus.

Som jag skrivit i tidigare inlägg så säger en kredittillväxt inget om läget just nu på bostadsmarknaden eftersom det bara krävs att ett fåtal obelånade bostäder säljs till aktuellt marknadsvärde för att bostadskrediterna ska öka. Det är till och med troligt att bostadskrediterna fortsätter att öka långt efter det att bostadskraschen inletts.

De med stora orealiserade vinster kan mycket väl gå ur marknaden i ett tidigt skede vilket initialt kan öka bostadskrediterna. När väl kraschen är ett faktum kommer det ta mycket lång tid att få ner krediterna till hanterbara nivåer.

Tyvärr kommer på sikt en stor del av bostadskrediterna omvandlas till blancoutlåning när tvångsförsäljningarna tar fart. Det är väl troligtvis det enda som kan få fart på blancoutlåningen hos hushållen i nuläget - men det blir ofrivilligt från både bankerna och bolånekundernas sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar