lördag 30 april 2011

Småhustillverkare drar ner

Igår skrev jag om hur bolånetaket börjar få effekt eftersom det inte sker någon ökning av blancolånen hos de svenska hushållen. Det var ju annars många så kallade experter som hävdade att bolånetaket inte skulle få någon som helst effekt. På sin höjd så skulle det kanske innebära att några skulle få betala några procent extra i ränta på en del av lånet.

I praktiken får ingen låna mer än 85% idag vilket borde slå mycket hårt mot unga familjer med låga kontantinsatser. Tänk en nystartad familj som tidigare kunde låna kanske uppemot 100% utan problem vid köp av den nya villan.

Idag är situationen en helt annan - om köpeskillingen ligger på 3 miljoner, vilket inte är ovanligt för nybyggda hus, måste de första spara ihop 450 000 - en omöjlig uppgift för många nystartade familjer med småbarn.

Och mycket riktigt så har också försäljningen av småhus drabbats hårt av bolånetaket - förra månadsskiftet kunde vi läsa om att tillverkaren LB-hus varslade personal efter att försäljningen minskat med 20-30% för dem efter bolånetakets införande.

Igår kunde vi läsa om att Småhusvillan också drabbats hårt av bolånetaket och tvingas nu halvera styrkan på en av sina fabriker. I den drabbade fabriken har produktionstakten sjunkit med 35% efter bolånetakets införande.

Det finns ganska många småhustillverkare i Sverige och troligtvis brottas samtliga med liknande problem. För några veckor sedan uppvaktade intresseorganisationen för småhustillverkare i Sverige bostadsminister Stefan Attefall.

Som grädde på moset införs nu dyrare avgifter för bygglov vilket också kommer drabba småhustillverkarna. Det blir avgiftshöjningar på uppemot 100% på vissa håll i landet vilket riskerar slå hårt mot en redan drabbad bransch.

När försäljningen snabbt minskar med 30% och nya avgifter riskerar dra ner den ytterligare krävs radikala åtgärder för att behålla lönsamheten. Det är också det vi ser nu hos många tillverkare med varsel av personal, men på sikt krävs antagligen kraftigare åtgärder än så.

Flera tillverkare har fabriker över hela landet som kanske inte längre behövs med det lägre försäljningstempot. Att minska på antalet fabriker är antagligen nästa steg för att minska kostymen inför en ny verklighet.

De väntar dock antagligen in i det längsta med så radikala åtgärder eftersom tidigare gjorda investeringar riskerar gå förlorade. Men väntar de för länge så kan det riskera hela företaget.

På forum på nätet kan vi nu läsa om att många köpare av nybyggda småhus är oroliga när deras tillverkare varslar personal. Men om man redan köpt hus och väntar på att det ska vara klart finns inte mycket att göra.

Fast om man står inför beslutet att skriva kontrakt så skulle jag tro att man i nuläget tar en mycket stor risk och gör bäst i att avstå och avvakta. Jag tror att vi kommer få se en våg av konkurser hos småhustillverkare som inte varit tillräckligt snabba att anpassa kostnaderna i tron om att det är en tillfällig svacka vi nu ser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar