torsdag 19 maj 2011

Byggandet kollapsar i Spanien

Igår kom ny statistik från Eurostat för byggindex inom eurozonen och hela EU, indexet mäter aktiviteten i byggsektorn. Se nedan för en graf över utvecklingen inom eurozonen och EU27 från 2002 till 2011.

Byggindex för EU
Värt att notera är att byggindex för eurozonen har utvecklats svagare än för EU27 sedan indexet vände ner i mitten av 2008. Det har blivit extra tydligt under 2010 och i början på 2011 när vi kan se en tydlig förstärkning av byggindex för EU27.

Det är också intressant att byggindex vände ner redan i början på 2008 - långt innan Lehman Brothers gick under och triggade finanskrisen i september. Mycket talar därför för att finanskrisen kanske inte var ensamt ansvarig för den svåra lågkonjunkturen som följde.

Man kan ju också undra varför länderna i eurozonen utvecklar sig svagare än länderna utanför? Var inte tanken bakom euron att det skulle ge finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt? I varje fall var väl det som lades fram som argument inför valet här i Sverige.

Jag tror att anledningen till att eurozonen utvecklar sig svagt är att räntenivån som sattes av ECB i början av 00-talet var anpassad till den låga tillväxt som för tillfället rådde i eurozonens största ekonomi - Tyskland. Det ledde till att länder som Irland och Spanien byggde mer än vad de hade gjort om de istället haft självständiga centralbanker som kylt ner konjunkturen med räntehöjningar.

Även om byggbubblan var påtaglig även i länder utanför eurozonen så blev den mångfalt större i länder som Irland och Spanien som hade rekordlåg ränta tack vare ECB och en högkonjunktur utan dess like. Men nu kan vi se effekterna av den vilda festen - en baksmälla i form av ett fallande byggindex under snart 3 år i eurozonen.

Det blir extra tydligt när Tyskland utmärker sig i eurozonen med att öka sitt byggindex med +16.2% över ett år samtidigt som Spanien just nu ligger på -38%. Ja ni läste rätt, det är inte siffror som indikerar en lågkonjunktur i Spanien, utan en depression.

Kom ihåg att indexet var lågt redan 2010 i Spanien, men nu har alltså byggindex nästan halverats från redan låga tal. Innan lågkonjunkturen tog fart var byggsektorn en mycket viktig del av Spaniens ekonomi, betydligt viktigare än för länder som Tyskland med en stor tillverkningsindustri.

Det är därför svårt att se hur Spanien ska kunna vända den negativa utvecklingen vi nu ser. Och man kan ju undra varför Spaniens statslåneräntor inte skjuter i höjden? Kanske för att de är för stora för att räddas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar