söndag 15 maj 2011

Den briserade bostadsbubblan i Danmark

Vi kunde se i ett tidigare inlägg hur utvecklingen för industriproduktionen i Norge och Danmark inte varit så stark det senaste året. Jag nämnde att en orsak till en svag utveckling i Danmark kan bero på att de har en briserad bostadsbubbla.

Det kan vara intressant att se hur bostadspriserna har utvecklats sig där på senaste tiden. Vi får inte läsa om det så ofta i svensk dagspress trots att det kan ge oss lärdomar om hur vår egen bostadsbubbla kommer att utveckla sig.

Danska Realkreditrådet presenterar statistik på sin hemsida, se nedan för prisutvecklingen för småhus, bostadsrätter(ofta ägarlägenheter i Danmark) och fritidshus mellan 1992 och 2010.
Bostadspriser i Danmark
Den genomsnittliga bostadsrätten i Danmark ökade i pris med 310% mellan 1992 och toppen som nåddes i slutet på 2006. Men även om priset på bostadsrätter snabbt föll så höll sig priset på villor och fritidshus relativt stabila.

I samband med finanskrisen så föll dock priserna snabbt för även villor och fritidshus, antagligen beroende på att det blev svårare att få finansiering. Men från slutet av 2008 verkar situationen ha stabiliserats för priserna började så smått att öka igen.

Intressant att notera är att på senare tid verkar det ha skett en försämring av läget för nu är priserna återigen svagt fallande. Det känns igen från USA där man nu också börjar få se fallande priser igen efter en kortare återhämtning.

För att se varför priserna återigen faller kan vi titta på den genomsnittliga försäljningstiden för olika objekt i Danmark, se nedan för utvecklingen mellan 2004 och 2010.

Försäljningstider för bostäder i Danmark
Vi kan se att försäljningstiderna är på klar uppgång vilket förklarar den senaste tidens prisfall. Det kan även vara värt att notera att försäljningstiderna började öka i slutet på 2006 - ungefär samtidigt som bubblan punkterades för priset på bostadsrätter.

Inget konstigt egentligen eftersom det är när utbudet ökar samtidigt som efterfrågan är densamma eller sjunkande som konkurrensen ökar om köparna, det leder till att vissa säljare måste sänka priset för att få sålt. Och när en säljer till ett lägre pris så påverkar det hela marknaden. Det är värt att notera med tanke på att samma sak har börjat hända våren 2011 i Sverige.

Om Sverige följer i Danmarks fotspår så talar det mesta för att vi har ett prisfall på bostadsrätter att vänta före ett prisfall på villor. Det verkar dessutom som om Sverige är rätt likt Danmark i den bemärkelsen att priserna för bostadsrätter har ökat betydligt snabbare än för småhus.

1 kommentar:

  1. Ägarlägenheter och inte bostadsrätter! :)

    SvaraRadera