lördag 21 maj 2011

Exporten till Norge och Danmark minskar

Med tanke på att vi sett hur Norge och Danmark drabbats av oljetoppen och en briserad bostadsbubbla kan man kan ju undra om även Sverige kommer att påverkas indirekt? Med tanke på att Norge och Danmark är Sveriges andra respektive femte största exportmarknad så finns det stor risk för att så blir fallet.

Se nedan för en graf över exportförsäljningen till Danmark och Norge sedan 2006, för jämförelse finns även Tyskland och Finland med i grafen.
Export från Sverige(3 månaders glidande medelvärde)

Värt att notera är att exporten till Danmark började falla redan innan finanskrisen i slutet på 2008, antagligen som en konsekvens av den briserade bostadsbubblan. I samband med finanskrisen föll exporten ytterligare, men intressant att se är att exporten ännu inte återhämtat sig till nivåerna som nåddes i mitten av 2008 på ca 8 miljarder i månaden.

Vi kan även se att Finland var nära att gå om Danmark som Sveriges femte största exportmarknad i slutet på 2010, men sedan dess har exporten utvecklats svagt även till Finland, antagligen på grund av den allt starkare kronan.

Exporten till Norge har hållit jämna steg med exporten till Tyskland efter finanskrisen. Men vi kan se att på senare tid har exporten till Norge utvecklats sämre än till Tyskland trots att den norska valutan inte försvagats nämnvärt mot kronan.

Med tanke på att grafen är baserad på löpande priser så är Sverige ganska långt ifrån att ha återhämtat sig från effekterna av finanskrisen. Sverige är dessutom ännu väldigt beroende av några få länder för sin export.

Sveriges sex största exportmarknader står t.ex. för nästan 50% av all export. Och Sveriges export till Europa står för nästan 70% av all export, som jämförelse är exporten till Asien bara på 15%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar