fredag 27 maj 2011

Importpriserna på väg upp

Idag kom SCB med ny data för importpriserna i Sverige, med tanke på att Sverige fick en tillfällig respit från den globala inflationen i samband med den stärkta kronan under 2010, kan det vara intressant att se hur utvecklingen sett ut den senaste tiden.

Dessvärre ser det ut som importpriserna är på väg uppåt igen i Sverige, se nedan för en graf över utvecklingen av importpriserna för mat fram till april 2011.
Importpriser för mat i Sverige

Vi kan se att importpriserna för mat ökade kraftigt i början på 90-talet när kronan försvagades rejält mot de flesta andra valutor. Men sedan dess har utvecklingen av importpriserna för mat varit måttlig ända fram till slutet av 2006 när indexet började växa exponentiellt - ungefär samtidigt som oljepriset började växa kraftigt.

Med tanke på att olja och energi är en viktigt komponent vid matproduktion är det inte konstigt att det får stor effekt på matpriserna. Då kronan inte förstärkts på senare tid samtidigt som oljan blivit allt dyrare är det inte förvånande att vi nu återigen ser stigande importpriser för mat i april.

Det kommer inte så lägligt för överbelånade svenskar - högre importpriser kommer i slutändan leda till högre priser i matbutikerna. Och det kommer ge Riksbanken incitament att fortsätta höja reporäntan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar