onsdag 18 maj 2011

Lönsamheten sämre för exportföretagen

Häromdagen kom en ny rapport från svenska exportrådet för exportchefsindex(EMI). Jag har tidigare tagit upp det här på bloggen och kunde då notera att marginalerna var på nergång i de svenska exportföretagen som en konsekvens av den stärkta kronan och allt högre råvarupriser. Det kan därför vara intressant att göra en uppföljning för att se hur situationen förändrats de senaste månaderna.

EMI täcker även in undersökningar om hur företagen förväntar sig den framtida utvecklingen. Men det har jag valt att bortse ifrån då det enligt mig är mer intressant att titta på de frågor om nuläget som ställs till företagen. Då hela 225 företag ingår i undersökningen så ger det en bra indikation på hur konjunkturen utvecklar sig just nu i Sverige.
 
Se nedan för en graf över frågan "Hur bedömer du företagets exportförsäljning de senaste 3 månaderna?" uppdelat efter storleken på företagens exportförsäljning. Notera att det är ett diffusionsindex vilket innebär att det är fler som upplever försäljningen som bättre än sämre om indexet är över 50.

Nuläget för exportförsäljningen
Som ni kan se så är det ganska stor skillnad mellan hur de företag med mindre export upplever läget jämfört med företag med hög exportförsäljning. Det kan bero på att småföretag är mer känsliga för försämringar i konjunkturläget då de oftare är beroende av ett mindre antal kunder. Dessutom så säljer småföretagen oftare till Sveriges grannländer och inom EU som ju har utvecklats svagt i skuggan av skuldkrisen.

Den svaga utvecklingen för småföretagen bekräftas om vi tittar på hur företagen uppfattar nuläget på orderstocken, frågan de svarar på är "Hur bedömer du storleken på företagets exportorderstock?"
Orderstock för exportföretagen
Som ni kan se så var utvecklingen för orderstocken väldigt stark fram till tredje kvartalet 2010. Under det sista kvartalet 2010 försämrades dock indexet ordentligt.

Men sedan dess har indexet återhämtat sig något för storföretagen även om småföretagen uppvisar en fortsatt svag utveckling med index klart under 50. Indexet för småföretagen var precis på väg att gå över 50 i mitten av 2010 när skuldkrisen i Europa började eskalera med räddningspaket för Grekland.

Sist tar vi en titt på hur lönsamheten har utvecklat sig för de svenska exportföretagen, företagen får svara på frågan "Hur bedömer du att lönsamheten på exportförsäljningen är i nuläget?"

Lönsamheten för exportföretagen

Här kan vi se att lönsamheten stadigt har försämrats för småföretagen medan storföretagen var nästan opåverkade av den starka svenska kronan och höjda råvarupriser under slutet av 2010. Det kan bero på att stora företag ofta valutasäkrar vid handel mot utlandet samt att de har större råvarulager och därför inte lika snabbt drabbas av prishöjningar.

Vi kan se att läget var det omvända under 2009 när kronan var rekordsvag och råvarupriserna föll kraftigt. Då kunde småföretagen snabbt dra nytta av det gynsamma läget medan uppsvinget för storföretagen kom långt senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar