lördag 14 maj 2011

Norge minskar oljeunderskottet

I mitt förra inlägg så ställde jag mig frågan varför Norges industriproduktion har visat sig vara så svag det senaste året i jämförelse med Sverige. En förklaring kan vara att den svagt fallande industriproduktionen är en konsekvens av Peak Oil.

Som bekant så inträffade oljetoppen för Norge av allt att döma redan år 2000. Sedan dess har oljeproduktionen fallit i rask takt. EIA släppte nyligen ny data för oljeproduktionen i världen fram till januari 2011, se nedan för en graf över produktion av råolja(och kondensat) i Norge mellan 1994 och 2011.

Oljeproduktion i Norge
Även om fallet från toppen av produktionen år 2000 initialt var ganska lågt så minskade produktionen dramatiskt mellan slutet av 2003 och slutet av 2008 - 1 miljon fat om dagen försvann vilket motsvarar nästan 3 gånger Sveriges konsumtion. Om fallet hade fortsatt i samma takt så vore Norges produktion långt under 1 miljon fat om dagen redan innan 2020.

Men under 2008 hände något, kanske började de pumpa in vatten i sina oljekällor för att öka trycket och därmed utvinningstakten. Det förekommer att man gör det i andra stora oljefält i världen som t.ex. Ghawar i Saudiarabien och Cantarell i Mexiko.

Faran med att pumpa in vatten i gamla fält med minskande produktion är att när det inte hjälper längre för att stoppa produktionsfallet så blir fallet större än tidigare. Det finns tydliga indikationer på att så är fallet i Cantarell som har sett en dramatisk minskning av produktionen på senare tid.

Nu är det för tidigt att säga om Norges stora oljefält går samma öde till mötes. Men om kan kollar grafen från slutet av 2009 så ser fallet ut att vara minst lika stort om inte större än under 2004 till 2008.

Oavsett hur det går den närmaste framtiden för Norges oljeproduktion så är det ofrånkomligt att det får konsekvenser för ekonomin om oljeproduktion minskar med 1,4 miljoner fat på kort tid.  Även om Norge varit förståndigt och sparat det mesta av sina intäkter i en oljefond så är det många industrier med koppling till oljan som drabbas.

Norge har genom åren spenderat cirka 4% av oljefonden i statsbudgeten. I förra årets budget hade Norge till exempel haft ett underskott på 128,1 miljarder NOK utan oljeintäkterna inräknade. Men nu har Norge för första gången på många år tvingats att sänka underskottet före oljeintäkter till 112,9 miljarder NOK.

Det kommer naturligtvis på sikt också påverka konjunkturen och industriproduktionen i Norge även om det bara är fråga om ca 15 miljarder NOK detta år. Det finns dock stor risk att det blir ett återkommande tema för Norge att minska oljeunderskottet med tanke på den fallande oljeproduktionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar