tisdag 17 maj 2011

Oljetoppen i Danmark

Häromdagen tittade jag på om den briserade bostadsbubblan kan vara en möjlig orsak till att Danmark uppvisat en svag industriproduktion i jämförelse med Sverige under det senaste året. Men det är inte bara en pågående bostadskrasch som påverkar Danmarks ekonomi negativt.

Precis som Norge så har Danmarks oljeproduktion toppat ganska nyligen. Nu nådde aldrig produktionen upp till samma nivåer som Norge. Men Danmark har ändå varit nettoexportör av olja under lång tid. Se nedan för en graf över utvecklingen av Danmarks oljeproduktion mellan 1994 och januari 2011.
Oljeproduktion i Danmark


Som ni kan se så nådde Danmark nationell Peak Oil så sent som 2005 med en topp på lite över 400 tusen fat per dag. Det kanske inte låter så mycket men det är ändå mer än det dubbla mot Danmarks nuvarande oljekonsumtion.

Ifall produktionen inte börjat minska 2005 så hade Danmark kunnat exportera ca 200 tusen fat mer olja per dag än dagens nivå på ca 30 tusen fat. Med ett oljepris idag på 111 dollar fatet så har alltså en intäkt på 140 miljoner om dagen eller 51 miljarder SEK om året försvunnit från den danska ekonomin.

Det kommer inte dröja länge innan Danmark likt Sverige måste börja importera olja. Om vi kollar grafen så kan vi se att produktionsfallet sedan 2005 legat på ca 50 000 fat om året. Det är väl därför rimligt att anta att Danmark blir oljeimportör redan under 2011.

Danmark har annars varit ett föregångsland när det gäller att minska sitt beroende av olja.  Oljekonsumtion låg 2005 på ca 218 tusen fat om dagen, att jämföras med dagens nivå på ca 167 tusen fat om dagen.

Danmarks konsumtion per capita ligger därmed på ca 11 fat olja per år. Det är anmärkningsvärt lågt med tanke på att Danmark är självförsörjande på olja. Som jämförelse ligger Sveriges konsumtion per capita på ca 13,2 fat olja per år.

Sveriges oljekonsumtion är oförändrad jämfört med 2005 trots att vi måste importera all olja vi konsumerar. Hur kommer det sig då att ett land som Danmark minskar sin konsumtion trots att de är självförsörjande? Kanske för att de inser att oljan är en ändlig resurs?

9 kommentarer:

 1. Kanske minskar danskarna sin oljekonsumntion pga den spruckna bostadsbubblans bieffekter? Bara en vild gissning...

  SvaraRadera
 2. Ja så kan det naturligtvis vara. Men de verkar annars satsa ganska mycket på förnyelsebar energi i Danmark.

  Det är även intressant att notera att bostadskraschen inleddes samtidigt som toppen för oljeproduktionen.

  SvaraRadera
 3. @Kvantitativt
  Har svårt att se att det skulle vara deras vindkraftverk som har minskat deras oljeberoende. Större delen av deras el-energi kommer från kol.

  Det jag kan tänka mig är kanske om de har satsat på biogas, men det gör Sverige också. Kan också vara så att de faktiskt har mindre tungindustri och därmed inte har samma transport behov.

  Går dock inte att säga så mycket om man inte ser hur Danmarks och Sveriges totala energi konsumtion har ändrats.

  SvaraRadera
 4. Det kan ha minskat oljeberoendet med vindkraftverk om man gått från oljepannor till t.ex. bergvärme drivet av el.

  Det är sant att det inte är samma tunga industri i Danmark men det har väl å andra sidan inte förändrats särskilt mycket de senaste åren.

  SvaraRadera
 5. Oljeanvändningen i Sverige minskade med mer än en tredjedel från oljekriserna på 70-talet fram tills mitten av 80-talet. Därefter har den varit nästan konstant. Minskningen har fortsatt i industri, bostäder och service men den minskningen har kompenserats av ökad användning i transportsektorn.

  En förklaring till att Danmark nu minska sin oljeanvändning medan vi inte längre gör det kan vara att de nu har börjat ta av "de lågt hängande frukterna" i form av exempelvis oljepannor i bostadshus eller i fjärrvärmeverken. Om vi ska minska oljeanvändningen i Sverige så måste vi ge oss på transportsektorn, vilket har visat sig dyrt och svårt. Trots hög beskattning av transportbränslen så minskar inte användningen.

  När det gäller statistik över oljeanvändning så kan det också ligga en del anomalier i hur man samlar in data. Om användning av internationell sjöfart och flygtrafik innefattas i nationella data så kan det ge lite märkliga utfall för små länder som har relativt stora hamnar och flygplatser. Syns tydligt på datan för exempelvis Belgien och Holland.

  Utan att ha något bekräftat så kan den minskade oljeanvändningen i Danmark bero på att deras sjöfartssektor har minskat. Men det är som sagt ren spekulation från min sida.

  Länk till Energiläget 2010, i avsnitt 3 och 4 finns en del av den data jag refererar till ovan: http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/6792e3736ce045c4a41f2c397b1eff97/ET2010_45.pdf

  SvaraRadera
 6. Ja det är svårt att minska oljeanvändningen i transportsektorn. Men det kan ju bero på att alternativ saknas. Det satsas t.ex. inte särskilt mycket på järnvägsnätet, vilket gör att lastbil oftare är snabbare och billigare - trots en hög energiskatt.

  SvaraRadera
 7. Det jobbas iofs ganska friskt med att flytta över långväga transporter till sjö och järnväg. Det har t.ex. dykt upp ett flertal centraler för omlastning från lastbil till tåg de senaste åren. Men det finns ju problem med kapacitetsbrist i järnvägsnäten i delar av landet. Även det bristande vinterunderhållet får nog en del att tveka inför att föra över gods till järnväg.

  Vi kanske får satsa på att elektrifiera de stora vägarna istället: http://www.ecoprofile.se/thread-1781-Tradlastbil,-losning-pa-transportproblemet.html

  SvaraRadera
 8. Ja det är en intressant tanke men nackdelen är väl den höga friktionen och därmed energiåtgången jämfört med järnväg. Då tror jag mer på transporter till sjöss som ett alternativ - det blir betydligt billigare också.

  SvaraRadera
 9. Jag tror inte man ska se trådlastbil som en ersättning för godstrafik som går på järnväg eller till sjöss idag. Däremot kan det vara ett bra sätt att effektivisera den lastbilstrafik som redan finns. Även om det är önskvärt att flytta över godstrafik till järnväg och sjöfart så kommer det inte att gå att genomföra fullt ut. Lastbilar har ju t.ex. en större flexibilitet än alternativen. Trådlastbilar kan därför bli ett bra komplement till de befintliga systemen.

  Här är en debattartikel i Ny Teknik som diskuterar fördelar och nackdelar. http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2483610.ece

  SvaraRadera