måndag 2 maj 2011

PMI ökar

Idag släppte Swedbank/Silf nya siffror för PMI, i rapporten kan vi se att PMI steg med 1,2 indexenheter mellan mars och april. Det var främst en starkare orderingång som drog upp indexet i april från en svagt fallande trend de senaste månaderna

Som en del av undersökningen finns även ett index för hur råvaru- och insatsvarupriser utvecklats under perioden, det mätvärdet ingår dock inte i PMI men kan vara intressant att följa ändå, se nedan för utvecklingen sedan början på 2008.

PMI Sverige
Notera hur indexet för råvaru- och insatsvarupriser ökat kraftigt sedan slutet på lågkonjunkturen. Indexet ligger nu på samma nivå som precis innan finanskrisen när råoljan låg på över 140$ fatet. Trots att alltså inte oljan ännu nått till samma nivåer idag så känner företagen av en nästan lika hög prisinflation.

Indexet har fortsatt att stiga de senaste månaderna trots att vi sett en betydande förstärkning av den den svenska kronan. Det beror sannolikt på att det idag inte bara är olja som det råder stor prisinflation på utan detsamma gäller samtliga råvaror till skillnad mot innan finanskrisen.

Vi kan som sagt se en ökande orderingång i PMI för april men de höga råvarupriserna kommer ställa till problem för många företag. Om inte företagen kan kompensera sig fullt ut för ökande råvarupriser med högre priser mot slutkund så hjälper det inte om orderingången är hög.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar