torsdag 5 maj 2011

Riksbanken och Peak Oil

Häromdagen publicerade Riksbanken sitt penningpolitiska protokoll för den senaste räntehöjningen på 0,25%. Det kan vara intressant att se hur de resonerar kring svensk tillväxt och allt högre oljepriser. I den inledande sammanfattningen av protokollet kan vi läsa följande stycke.
Stark omvärldstillväxt och oron i de oljeproducerande länderna driver upp priserna på energi och övriga råvaror. Detta har en hämmande inverkan på omvärldstillväxten och ger även högre inflationsimpulser i många delar av världen, även i Sverige.
Det verkar som om Riksbanken är medveten om att ett allt högre oljepris också slår på tillväxten. Men samtidigt är det förvånande att man skriver omvärlden för det är väl rimligt att anta att även Sverige kommer drabbas av lägre tillväxt.

Riksbanken antyder att en orsak till de högre oljepriserna är oroligheter i mellanöstern men det är inte hela sanningen för oljepriset var på historiskt höga nivåer redan innan oroligheterna startade. Lite senare i protokollet kan vi även läsa följande som ger en annan bild av Riksbankens uppfattning.
Priserna på energi och råvaror stiger. Givet den goda världstillväxten menade Ingves att det var rimligt att se det som en efterfrågeeffekt där priserna troligtvis kommer att förbli höga under överskådlig framtid. Det kan även påverka inflationsförväntningarna och penningpolitiken om många försöker kompensera sig för dessa prisrörelser. Sverige kommer inte att vara ensamt om att höja styrräntan.
Uttalandet ger antydningar om att man inser att problematiken med ett allt högre oljepris inte bara har att göra med tillfälliga effekter utan är efterfrågestyrd. Man skriver att priserna kommer att förbli höga under överskådlig framtid, men utelämnar vad som kommer att sänka priserna, är det för att efterfrågan minskar eller att utbudet ökar?

De som läst på om Peak Oil vet att det enda som på sikt kan få ner priserna på olja är en ny lågkonjunktur. Men inte ens då är det särskilt troligt att vi får se så mycket lägre priser. Problemet är nämligen att vi har två exponentiella funktioner som samarbetar när väl oljetoppen är nådd.

Den ena exponentiella funktionen minskar oljeproduktionen exponentiellt och den andra ökar konsumtionen i oljeproducerande länder exponentiellt. Det gör att inte ens en vid en ny global lågkonjunktur kommer efterfrågan sjunka tillräckligt mycket för att sänka priserna till vad som anses är ett normalt pris.

Det är också uppenbart att Riksbanken kommer att höja räntan när allt högre oljepriser får genomslag på inflationen. Men då man samtidigt själva sagt att ett allt högre oljepris slår på tillväxten så hamnar man i ett dilemma eftersom om Riksbanken höjer räntan så minskar även det tillväxten.

En sak är i varje fall säker - Riksbankens penningpolitik kommer inte ha någon påverkan på hur oljepriset utvecklar sig. Det kan dock mycket väl bli så att den framtida penningpolitiken gör Sveriges anpassning till den nya ekonomiska verkligheten svårare än vad den hade behövt vara.

2 kommentarer:

 1. först vill jag tacka för en mycket bra blogg, och ännu ett intressant inlägg.

  Ställer mig undrande till resonemanget här av RB:
  "Det kan även påverka inflationsförväntningarna och penningpolitiken om många försöker kompensera sig för dessa prisrörelser."

  Hur uppstår utrymme för löneökningar (som jag antar avses med ordet kompensation) vid prisökning av energi och råvaror? Undantaget vissa producenter och förädlare inom energi och råvaror så bör ju marginalern ätas upp i takt med prisökningarna, vilket knappast kommer leda till högre löner oavsett hur mycket det knorras i löntagarleden. Visst kan det uppstå förväntningar på löneinflation men i min mening är de ologiska.

  "Det är också uppenbart att Riksbanken kommer att höja räntan när allt högre oljepriser får genomslag på inflationen." Bara för att klargöra, med 'inflationen' här syftar du på KPI och inte penningmängsökning antar jag?

  Du är helt klart rätt på det ang RB's dilemma; RB kommer att ledas till att minska penningmängden pga av ett prisfenomen som inte låter sig påverkas det minsta av vad än Ingves kan uppbringa. Det hela pekar på vilka absurda ramar RB verkar inom.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med om att det är en aning ologiskt av Riksbanken att förutsätta att prisinflation orsakad av brist på olja automatiskt leder till ökade reallöner.

  Jo, jag menade KPI(egentligen en syftning på Riksbankens uttalande), det är ju egentligen troligt att kreditdeflation blir resultatet av Peak Oil på sikt.

  Ja vi får se om Riksbanken inser själva hur absurt deras mandat är - men det är nog risk att de fortsätter att styra som om vi kommer att ha evig tillväxt även efter Peak Oil.

  SvaraRadera