onsdag 4 maj 2011

SBAB;s kunder väljer rörlig ränta

Igår gick SBAB ut med ett pressmeddelande som informerade oss om att bolånetagarna inte är rädda för räntehöjningar. Men gäller det verkligen samtliga bolånetagare som kollektiv? Av SBAB;s pressmeddelande kan man få intrycket att det är ett generellt påstående.

SBAB har ju annars under lång tid varit ledande i Sverige på frikostig kreditgivning. Där kunde man under kreditguldruschen få låna 95% på den nya villan eller bostadsrätten utan problem. Idag har SBAB krav på 15% kontantinsats precis som alla andra banker i Sverige.

Om man tittar i SBAB;s senaste kvartalsrapport så kan vi se att utlåningen till privatpersoner minskade med 1,3 miljarder under det senaste kvartalet. Inget tyder alltså på att SBAB;s erbjudande på den svenska bolånemarknaden är särskilt lockande.

Tidigare kunde SBAB locka kunder med låg kontantinsats, men nu finns väl inget egentligt skäl för att välja SBAB framför t.ex. SEB som verkar väldigt frikostig i sin kreditgivning för tillfället. Men de kunder som redan valt SBAB med hög belåningsgrad blir tvungen att stanna för det går inte att byta bank nu med 95% belåningsgrad.

SBAB har samlat på sig de svagaste bolånekunderna som nu pressas hårt av det högre ränteläget. Det är inte många hushåll som väljer att binda sina lån om man redan nu har det kämpigt ekonomiskt. Det är också därför jag tror de ser en ökande andel kunder som väljer rörligt bolån.

Om man tittar i SCB;s månatliga finansmarknadsstatstik så kan vi även se att på bolånemarknaden som helhet så minskar andelen lån med korta räntor för tillfället. Se nedan för en graf över den kumulativa procentuella förändringen för olika typer av bindningstider sedan juli 2010.
Förändring av bindningstider för olika typer av bolån i Sverige

Notera hur antalet lån med bindningstid 1-5 år har ökat med nästan 20 procentenheter under perioden. Notera även att andelen lån med bindningstid upp till 1 år har minskat med ca 2 procentenheter.

Om man tittar på fördelningen av bolån som helhet så är ändå bolån med kortare bindningstid mest populärt i Sverige. I mars var andelen bolån med bindningstid t.o.m. 1 år 65% av alla lån. Andelen lån med högre bindningstid än 5 år var under 5% som jämförelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar