tisdag 3 maj 2011

SEB ökar utlåningen

Idag kom SEB med sin kvartalsrapport och intressant att läsa i den är att utlåningen till allmänheten ökade med hela 39 miljarder under kvartalet. Det är anmärkningsvärt högt i jämförelse med Swedbank som minskade sin utlåning till allmänheten med 1 miljard under kvartalet.

Man kan undra om SEB blivit vårt svenska subprimealternativ? Igår kunde vi läsa om hur Flute uppmärksammade att SEB;s chefsekonom tycker att 5% kredittillväxt är en rimlig nivå för framtiden. Men alla som är insatta i den exponentiella funktionens natur inser det orimliga i påståendet.

En kredittillväxt på 5% per år skulle innebära att krediterna mer än fördubblas på 15 år. Det skulle till exempel innebära att hushållens bostadsutlåning ökar från dagens ca 2000 miljarder kronor till 4000 miljarder - högre än Sveriges BNP.

Samtidigt som SEB lättar på lädret så gick Swedbanks VD i veckan ut och meddelade deras nya policy att bolånekunder ska klara 5-årsräntan plus 3 procentenheter. Inte så konstigt då att deras utlåning minskar för jag har svårt att se hur dagens prisnivåer i storstäderna är hållbara med en så hög ränta.

Swedbank positionerar sig annars mycket bra inför den kommande bostadskraschen. Desvärre kan man inte säga det samma om SEB som måste ha betydligt generösare villkor för nya bolånekunder med tanke på den ökade utlåningen.

Det hjälper dock inte att en bank inför hårdare regler, för som jag noterade häromdagen så ökar ändå de totala krediterna beskedligt. Tillväxttakten minskade förvisso en aning i mars men då totalsumman hela tiden ökar så blir ändå nettoökningen per månad hög.

Det som skulle krävas för att sätta stopp på kredittillväxten är att alla banker sätter gemensamma regler som Swedbank nu infört. Det är dock inte särskilt troligt på kort sikt, det är till exempel symptomatiskt att SEB framhäver den ökade utlåningen till allmänheten på första sidan i kvartalsrapporten medan Swedbank inte ens nämner sin minskning.

2 kommentarer:

  1. Kan rekommendera läsare som närmare vill bekanta sig med den exponentiella funktionens natur (ja, videon är faktiskt roligare än man kan tro) att se den fullkomligt enastående professorn i aritmetik, Albert Bartlets, förelsning i ämnet:

    http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY (8 delar och som sagt, mycket sevärd)

    SvaraRadera
  2. En förklaring till skillnaden mellan bankernas policy kan vara att Swedbank tidigare varit generös med sina lånevillkor och därför har mycket kunder med hög belåning vilket gör att de blir lite stressade och stramar åt lånevillkoren.

    För SEB kanske det varit tvärtom, de har varit för restriktiva och därför tappat maknadsandelar, nu försöker de återta dem genom att erbjuda generösare lånevillkor.

    SvaraRadera