onsdag 11 maj 2011

USA ökar handelsunderskottet

Idag släpptes nya siffror över USA;s export och import till och från utlandet. På grund av ett ökande oljepris så ökade handelsunderskottet med 6%. Till viss del kan man väl säga att det är självförvållat då dollarn försvagats av kvantitativa lättnader och ett kraftigt budgetunderskott.

Men om man bortser från oljan så minskade faktiskt handelsunderskottet för USA i mars. Det är inte omöjligt att amerikansk ekonomi hade varit starkare än någonsin nu om vi inte hade haft ett så högt oljepris. Nu är dock oljan är på historiskt höga nivåer redan innan lågkonjunkturen vänt till högkonjunktur.

USA har den överlägset högsta konsumtionen olja per capita i världen. Varje dag måste ca 12 miljoner fat importeras för att hålla ekonomin igång. Det gör att ett högt oljepris blir mer kännbart där än i någon annan ekonomi i världen.

Det råder dock ingen tvekan om att det är betydligt bättre fart i amerikansk ekonomi nu än för något år sedan. Vilket naturligtvis varit en bidragande orsak till att Svensk ekonomi går bättre än på mycket längre. Därför kan det vara intressant att se hur handeln med Sverige har utvecklats de senaste åren. Se nedan för en graf över utvecklingen sedan början på 00-talet.

Import/Export USA
Notera hur handelsöverskottet för Sverige var nära noll under finanskrisen, se också hur importen från USA till Sverige var i stort sett oförändrad under samma period. Sedan dess har handelsöverskottet stadigt ökat även om det fortfarande är betydligt lägre än under perioden innan finanskrisen.

Det är också tydligt att mars var en riktigt stark månad för svensk export till USA - men det är sannolikt en säsongsvariation då samma öking i mars finns under tidigare år. Annars kan vi skönja att tillväxten av exporten mattas av. Det är väl inte orimligt att anta att det till stor del kan förklaras av en allt starkare krona.

Det ska bli intressant att se om USA kan behålla sitt momentum trots ett allt högre oljepris. För även om USA har problem så är det fortfarande världens överlägset största ekonomi. Och det kommer att kännas för alla världens ekonomier om det vänder neråt där igen.

Tyvärr finns vissa indikationer på att det kan vara en vändning till det sämre på gång i USA. I förra veckan kom en rejäl besvikelse när antalet nyanmälda arbetslösa ökade stort efter att ha varit i en fallande trend under lång tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar