fredag 10 juni 2011

Försäljning av kläder och skor minskar

Det är intressant att försäljningen av kläder i detaljhandeln går ner i den svenska tigerekonomin. I löpande priser föll försäljningen med 3,2% på ett år - men justerat för inflation är fallet högre än så. Även försäljningen av skor föll med 2,9% på årsbasis.

Nu behöver inte minskad försäljning av kläder och skor betyda att svenskar är pressade av högre ränta, högre energipriser, högre matpriser samt sjunkande reallöner. Det kan även vara en attitydförändring på gång där man återanvänder kläder och skor eller köper begagnat.

Men det är enligt mig mer troligt att försäljningen minskar för att svenskarna får allt mindre kvar i plånboken. Kläder och skor är det första hushållen drar in på när det blir mindre pengar över varje månad. Och då det mesta tyder på att många svenskar fått mindre pengar över 2011 jämfört med 2010 så är det inte ett förvånande resultat vi nu ser.

Frågan är väl vad som står näst på tur? Att gå i gamla kläder är säkert en uppoffring många klarar av. Men när det inte längre är tillräckligt vad ryker härnäst från den månatliga inköpslistan?

Om jag får gissa är restaurangbesök illa ute - det går väl också under kategorin trevligt men inte nödvändigt. Ifall det får genomslag så riskerar det också på sikt påverka arbetsmarknaden betydligt mer än fallande försäljning av kläder och skor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar