måndag 13 juni 2011

Fortsatt kris för småhustillverkare

Idag kan vi läsa om hur småhustillverkaren Finndomo planerar att varsla alla 160 anställda vid sin anläggning i Hässleholm. Det bekräftar den trend jag rapporterat om tidigare att småhustillverkare är de som drabbats hårdast av det nya bolånetaket. Så här säger företagets VD om det lagda varslet.

– Detta är mycket tråkigt och vi har verkligen vägt detta alternativ mot alla andra. Denna kraftiga neddragning och utförsäljning av egendom är en förutsättning för att vi ska kunna rädda företaget, förklarar Henrik Österberg.

Planen är alltså att sälja fabriken för att få in kapital, men då sannolikt alla småhustillverkare i Sverige har problem med försäljningen blir det nog svårt att hitta intressenter. Om nu inte anläggningen är väldigt flexibel och kan ställas om till annan industriproduktion.

Nu hade jag aldrig hört talas om företaget innan men enligt deras hemsida är man Nordens största tillverkare av småhus. Finndomo har precis som många andra småhustillverkare fabriker på flera orter - totalt har man 380 anställda i Sverige. Det lagda varslet innebär med andra ord nästan en halvering av antalet anställda i Sverige.

Det lär inte dröja innan vi börjar se rippeleffekter i den svenska ekonomin om krisen förvärras bland småhustillverkare. Det är inte bara personal som blir utan arbete utan många underleverantörer drabbas också när det dras ner på produktionstakten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar