onsdag 8 juni 2011

Import och export av el i Sverige

Hur beroende är egentligen Sverige av utländsk elproduktion idag? Det kan vara intressant att titta på med tanke på att elmarknaden kommer förändras radikalt inom kort. Det pågår en harmonisering av elpriser i Europa i och med att elnäten mellan länder kopplas samman. När Tyskland beslutar sig för att avveckla kärnkraften finns det alltså inget som hindrar att svensk vattenkraft blir vad som laddar tyska elbilar.

Svensk Energi publicerar statistik på sin hemsida över hur mycket el Sverige importerar respektive exporterar varje given månad till våra närmaste grannländer, se nedan för en graf över hur situationen såg ut 2010(positiva värden indikerar import av el till Sverige).

Import/export av el i Sverige 2010
I grafen kan vi se att under årets två första månader importerade Sverige ca 1500 GWh i månaden, ingen el exporterades vilket tyder på att bristen var påtaglig i vinterkylan.

Vi kan även se att den största exportören i början av året var Danmark som svarade för nästan hälften av Sveriges import av el. Det var antagligen en mycket god affär för Danmark då elpriset i och med bristen i Sverige var mycket högt under vintern 2010. Det blir extra tydligt då Sverige under samma månader tvingades importera en del el från Tyskland och Polen.

Intressant att se är att Sverige först i april började bli nettoexportör av el igen: issmältningen fyller upp vattenmagasinen och vattenkraften kan gå för fullt. Vi kan även se att exporten till Norge ökade kraftigt under våren trots att vattenkraften borde vara gynnsam även där, vad det beror på kan jag bara spekulera i utan att titta på data från Norge.

Kanske var svensk el så billig att det lönade sig att fylla upp magasinen för senare konsumtion alternativt att man exporterade sin egen elproduktion och köpte billigt från Sverige. När elnätet mot kontinenten blir bättre utbyggt kan vi förvänta oss att något liknande sker mot länder som Tyskland.

I och med att kylan återvände till Sverige i september 2010 så vänder också Sverige till att bli en nettoimportör av el. Vi kan se att importen av el under rekordkalla december 2010 var uppe på samma nivåer som i början av 2010. Det riskerar med andra ord bli kallt i de svenska stugorna när Tyskland skrotar kärnkraften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar