söndag 12 juni 2011

Svag tillväxt för förnyelsebar energi

Häromdagen kom BP med sin årliga rapport över världens energiförsörjning, det är en av de få kvarvarande fritt tillgängliga källorna på nätet och innehåller en hel del intressant data.

Bland annat publicerar BP data över olika energislags utveckling över tid, det kan vara intressant att titta på hur det går för världens omställning till förnyelsebara energikällor. Se nedan för en graf över utvecklingen mellan början av 90-talet och 2010.

Energiförbrukning i världen

Som ni kan se så ökar användandet av fossila bränslen över tid, den enda gången användandet av fossila bränslen minskade under de senaste 20 åren var under lågkonjunkturen 2008. Det beror naturligtvis på att ekonomisk tillväxt och en ökande befolkning hela tiden kräver större tillförsel av energi. Och på samma sätt minskar energianvändandet under lågkonjunkturer när resursutnyttjandet är lägre.

Men den tillfälliga tillbakagången under 2008 återhämtades mycket snabbt under 2009 och 2010 för nu är energianvändningen i världen högre än innan lågkonjunkturen. Och inte oväntat är det de fossila bränslena som stått för ökningen, det ser dessutom ut som att det den här gången är kol som stått för den största procentuella ökningen.

Kanske beror det på att Peak Oil gör att många länder måste använda mer kol när bristen på olja börjat bli påtaglig - oljeproduktionen har som bekant befunnit sig på en platå ändå sedan mitten av 2005. Länder som Kina med hög ekonomisk tillväxt blir då tvungen att använda allt mer kol för att tillgodose sitt energibehov.

I grafen kan vi se att förnyelsebara energikällor står för en relativt liten del av energiförsörjningen i världen. Vattenkraft är förvisso något större än kärnkraften men andra förnyelsebara energikällor som sol och vindkraft är försvinnande små i jämförelse. Se nedan för en graf över utvecklingen av förnyelsebara energikällors andel av världens totala energiförbrukning över tid.

Utveckling för förnyelsebar energi(inklusive vattenkraft)

Som ni kan se har andelen förvisso ökat sedan början på 90-talet men ökningen har varit blygsam - från strax under 7% 1990 till ca 8,5% 2010. Vi kan även se att under några år under 00-talet så minskade andelen - kanske beror det på att när tillväxten tar fart i världen så kan endast fossila bränslen tillräckligt snabbt växla upp till de nivåer som efterfrågas.

Med tanke på att alla fossila bränslen är på väg att eller har passerat sin topp i produktionen så talar det mesta för att energibristen blir påtaglig de närmaste åren. Världen borde ha satsat mer på att utveckla förnyelsebar energi under de goda åren.

Istället har utvecklingen stått mer eller mindre stilla. De förnyelsebara energiprojekt som idag ses som ekonomisk sunda med ännu relativt god tillgång på fossila bränslen kommer inom en inte alltför avlägsen framtid bli mycket svåra att genomföra av ekonomiska skäl.

4 kommentarer:

 1. Att kolet ökat är ju tämligen självklart. Kolet är ju per boe billigare än tex gas och föredras.Sen är ju Kina mer självförsörjande på kol än av övriga fossilslag så det gör ju också att kolet förbrukas mer.Angående hoppet i 2007 - när började dammprojektet 3 Georges i Kina att producera el?

  Vågar satsa en krona på att tyskarna kommer att ha ändrat ståndpunkt i 2020 angående kärnkraften.

  SvaraRadera
 2. Ja Kina är utan tvekan orsaken till att kolanvändningen går upp i världen.

  Enligt Wikipedia så började Three Gorges Dam att producera el redan 2003, men det var först 2007 man började få upp kapaciteten. Det är med andra ord inte omöjligt att det påverkat grafen en hel del.

  SvaraRadera
 3. Det är precis dessa siffror som media och politiker inte vill ta till sig eller kanske inte vågar prata om. Allt detta prat om förnybar energi som ersättare till fossil energi och kärnkraft är just fromma förhoppningar utan bäring i verkligheten. Samma sak gäller kärnkraften som knappt syns i grafen. 2 % av väldens energi kommer från kärnkraft. Allt detta har vi vetat i många många år, men ingen vet hur vi ska ersätta tappet på fossilenergi. Därför håller man tyst och hoppas.

  SvaraRadera
 4. Ja, det hör väl till att inte låtsas om elefanten i rummet när man är politiker...

  SvaraRadera