torsdag 30 juni 2011

Svenska hushåll lånar på

Idag kom SCB med ny finansmarknadsstatistik för Sverige. I pressmeddelandet kan vi läsa att ökningstakten över ett år föll från 7,2% i april till 6,9% i maj. Värt att notera är att den ökning av blancoutlåningen jag noterade i förra månadens statistik fortsätter. Hushållen ökade sina konsumtionslån med ca 1,5 miljard i maj,  om det beror på bolånetak eller semester på kreditkortet kan vi inte veta. Men åtminstone en svensk storbank har låtit meddela att man har ett flexibelt bolånetak.

Att titta på ökningen av krediter över ett år är ett ganska oflexibelt sätt att titta på finansmarknaden. Det är bättre att titta på ökningstakten över en kortare period för att inte missa några trender. Det kan även vara intressant att dela upp utlåningen för att se vad som står för den största ökningstakten, respektive minskningen. Se nedan för en graf över ökningen för den totala utlåningen, samt utlåningen till bostadsrätter och småhus.

Ökningstakt för total utlåning, bostadsrätter och småhus.
I grafen kan vi se att sett över tre månader så ökar faktiskt den totala utlåningen till de svenska hushållen. Både utlåningen till småhus och bostadsrätter ökar men det är utan tvekan bostadsrätterna som bidrar mest till ökningstakten.

Jämfört med småhus är dock utlåningen till bostadsrätter rätt så liten - endast lite över 500 miljarder jämfört med över 1500 miljarder till småhus. Ökningstakten i utlåning till bostadsrätter har dock fallit betydligt mer de sista åren jämfört med utlåningen till småhus. Just nu ligger ökningstakten på lite över 2% att jämföras med över 5% i början på 2007.

Som jag tidigare nämnt så säger inte ökningen av krediter så mycket om bostadspriser eftersom det finns många obelånade bostäder. Så även i ett fallande prissläge så kan bostadskrediterna öka om bara bankerna är villiga att låna ut. I ett tidigt skede av en briserad bostadsbubbla är det säkert inte många banker som tvekar till att låna ut.

Men när prisfallet tar fart kommer fallande priser bli ett allt större problem för bankerna - och då kommer sannolikt kredittillväxten få ett abrupt slut. Men som ni ser verkar det ännu finnas lite glöd kvar i den svenska kreditbubblan.

3 kommentarer:

 1. såg på riksbankens hemsida länk längst ner till höger med statestik att både m1 och m3 ligger på minus , penningmängden minskar alltså, kan det vara än mer amorteringar än nya lån

  SvaraRadera
 2. Å andra sidan har vi enligt senaste SCB-statistiken under q1 en lönesumma som växer med 5.7 %, vilket gör att kredittillväxten bara är en procentenhet över vad som är långsiktigt hållbart. Det kanske finns hopp för svenska överbelånade hushåll ändå, och därmed för bankers kreditförluster och statsskulden på sikt.

  /A

  http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0206/2011K01/AM0206_2011K01_SM_AM61SM1102.pdf

  SvaraRadera
 3. @kvantitativt. Jag tycker mig se att du missar i din analys att denna ökning i kreditexpansionstakt är säsongsberoende och ökar alltid denna period. Det intressanta är den långsiktiga trenden och den pekar neråt...

  Marknadssentimentet verkar har börjat förändras och inom 1 års tid är det nog bear market som gäller....

  SvaraRadera