torsdag 28 juli 2011

Fritt fall i konjunkturen

Idag kom Konjunkturinstitutet med ny data över den den svenska konjunkturen. Barometerindikatorn sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala konjunkturläget. Vi har under 2011 sett en tydlig försvagning av den svenska konjunkturen, har läget kanske förbättrats på senare tid? Se nedan för en graf över barometerindikatorn sedan 1996.

Barometerindikatorn för Sverige
Som ni kan se så försämrades baramoterindikatorn kraftigt även under juli då indexet hamnade på 104,4. I rapporten så poängterar Konjunkturinstitutet att indexet fortfarande ligger över genomsnittet på 100. Men frågan är väl om det inte är mer intressant att konstatera att indexet just nu är i fritt fall och ligger lägre än motsvarande månad 2010 då indexet låg på 111,1.

Vad är det då som ligger bakom den kraftiga försämringen den senaste månaden? Det är svårt att peka ut en enskild bransch då det mesta backar. Men det verkar överlag som om hemmamarknaden är vad som uppvisar störst svaghet. Orderingången i tillverkningsindustrin för hemmamarknaden faller t.ex. mer just nu än motsvarande index för exportmarknaden enligt Konjunkturinstitutet.

Det är ännu för tidigt att säga om vi står inför en regelrätt lågkonjunktur eller om vi bara ser en avmattning i konjunkturen. Men en sak är säker: den statistik som Konjunkturinstitutet publicerar följs noggrant av Riksbanken. Kanske ser Riksbanken den försvagning vi nu ser som ett bevis på att räntehöjningarna har haft effekt.

Jag tror dock att det är mer troligt att det är en global effekt vi nu ser och Riksbankens räntehöjningar har varken gjort från eller till. Men när vi nu går mot en mer osäkra tider så kan den höjda räntan onekligen förstärka svackan för många företag och hushåll i Sverige. Att konjunkturen just nu försämras fortare på hemmamarknaden kan mycket väl vara en effekt av Riksbankens räntehöjningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar