söndag 31 juli 2011

Oljan orsakar försvagad konjunktur

När vi nu står inför en avmattning i konjunkturen kan det vara läge att titta på vad som orsakat den. Det finns flera kandidater: tsunamin i Japan, skuldkrisen i USA och EU och ett högt oljepris. Det kan naturligtvis också vara så att det är en kombination av orsaker. Tsunamin inträffade ungefär samtidigt som upproret i Libyen vilket ledde till att oljeproduktionen föll kraftigt där.

OPEC och Saudiarabien gick ut med uttalanden om att världen inte kommer att känna av produktionsfallet i Libyen. Nu när det gått ett tag så kan vi kolla vad som egentligen hände med hjälp av data som presenteras av EIA fram till april 2011.

Oljeproduktion i världen 2007-2011
Som ni kan se är produktionsfallet från början på 2011 kraftigt: hela 2 miljoner fat om dagen har försvunnit från världsmarknaden. Det är ungefär lika mycket som oljeproducenterna frivilligt sänkte produktionen i samband med finanskrisen.

Då det denna gång inte är frågan om en frivillig sänkning av produktionen så måste det betyda att efterfrågan fortfarande är hög. Det betyder att flera länder har fått klara sig med betydligt mindre olja än vad de velat ha. Och då olja är en viktig komponent för att driva ekonomisk tillväxt så kan produktionsfallet vi sett under 2011 mycket väl bidragit till en svagare världskonjunktur.
Oljeproduktion i olika världsdelar
I grafen ovan kan vi se vilka områden i världen som tappat mest i oljeproduktion den senaste tiden. Det är utan tvekan Afrika som toppar i och med att Libyen sänkt produktionen med 1,6 miljoner fat. Men vi kan också se att Mellanöstern inte alls har lyckats höja produktionen som utlovat, utan man ligger fortfarande lägre än under lågkonjunkturen. Saudiarabien hade trots tidigare löften under april en lägre produktion än vad som var fallet under juli 2010.

Det mesta talar för att världen har väldigt lite reservkapacitet för att klara av att en större producent tillfälligt faller bort. Dessutom är det få områden i världen som fortfarande visar en ökning av produktionen. Vi kan se att Europa har haft en sjunkande produktion sedan början på 2007, mycket på grund av att de stora producenterna, Norge och Storbritannien, har nått Peak Oil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar