lördag 30 juli 2011

USA;s kreditbetyg hänger löst

Det börjar hetta till i USA: man jobbar nu dygnet runt för att försöka få igenom en överenskommelse. Att USA skulle slå i skuldtaket kan dock inte komma som en överraskning för någon. Det tar nämligen inte så lång tid när man ligger på ett underskott på 1400 miljarder dollar per år. Men det är väl symptomatiskt för dagens politiker, man agerar först när man är på väg att köra in i bergväggen istället för att agera långsiktigt.

Just nu kämpar demokrater och republikaner om hur stora nedskärningar som ska genomföras. Men i praktiken har det inte så stor betydelse vem som får sin vilja igenom. Det är nämligen så att ingen har inkluderat Medicare och Medicaid i sina besparingar - och det är den post i budgeten som för tillfället växer snabbast. Under 2010 så representerade den 22% av budgeten eller 724 miljarder dollar - det är mer än försvarsbudgeten på 20%.

Det betyder att under 2010 när USA hade ca 2200 miljarder dollar i intäkter så representerade Medicare och Medicaid hela 33% av en balanserad budget. Av allt att döma så kommer kostnaderna för Medicare och Medicaid fortsätta att öka i framtiden. Kreditvärderingsinstituten blir säkert inte så imponerade när man inte planerar skära ner på en av de största och snabbast växande posterna i budgeten.

Igår kom även kraftigt reviderade siffror för USA;s BNP-utveckling. De nya siffrorna är överlag betydligt sämre än vad som tidigare rapporterats. Under sista kvartalet 2008 var t.ex. den egentliga siffran -8,9% jämfört med tidigare rapporterade -6,8%,  även det senaste kvartalet Q12011 reviderades ner från 1,9% till 0,4%. Se nedan för en graf över utvecklingen sedan 2007.

Utveckling för BNP i USA
Trots att USA lånar upp och spenderar 1400 miljarder dollar som de inte har så ökar inte BNP med mer än ynka 0,4%. Nu rapporterar man förvisso att BNP ökade med 1,3% under Q2 men med tanke på att förra kvartalets BNP reviderats ner med 1,5% så är väl -0,2% under Q2 mer realistiskt.

Allt talar för att de gigantiska underskotten i USA;s budget de senaste åren har mildrat en mycket svår lågkonjunktur - men det har ändå inte lyckats få fart på ekonomin. Om USA får sänkt kreditbetyg så skulle situationen förvärras ytterligare då en allt större del av budgeten kommer att gå till ränta på den enorma statsskulden.

En svagare BNP-utveckling än vad som tidigare rapporterats i kombination med att politikerna inte vågar genomföra tillräckligt stora nedskärningar gör att ett sänkt kreditbetyg för USA är mer eller mindre oundvikligt - kanske kommer det redan till veckan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar