onsdag 31 augusti 2011

Bättre lönsamhet för exportföretagen

Med tanke på att många ekonomiska bedömare här i Sverige verkar anse att risken är liten för en större konjunkturnedgång, kan det vara intressant att se vad exportcheferna, som sitter nära verkligheten, har att att säga om läget.

Framtidsutsikter för svenska företag
I grafen ovan, som baseras på den senaste rapporten från Exportrådet, kan vi se hur svenska exportchefer bedömer framtidsutsikterna på 3-månaders sikt, det är de större företagen som har tappat mest framtidstro då index för Q3 hamnade på 46,9 - ett fall på 20,1 från Q2. Kanske har exportcheferna blivit påverkade av de senaste tidens dystra rubriker i pressen?

Ja kanske, men fallet vi ser nu för storföretagen är större än mellan Q3 och Q4 2008 - när finanskrisen nådde sin kulmen och Lehman Brothers gick under. Vi har förvisso sett en hel del negativa nyheter på senare tid, men frågan är väl om det ens går att jämföra med läget under 2008?

Lönsamhet för svenska exportföretag.
Nuläget för exportföretagens lönsamhet, som har utvecklats svagt under det senaste året, har inte oväntat vänt uppåt när den svenska kronan inte längre stärks utan till och med försvagas mot andra valutor. Inte oväntat är det också de små företagen som snabbast kan dra nytta av den försvagade svenska kronan.

Om det visar sig att framtidsutsikterna kanske var för pessimistiska finns det alltså goda möjligheter till förbättrad lönsamhet för svenska exportföretag. Men samtidigt är det väl sannolikt att det ligger något mer bakom de mörka framtidsutsikterna, än bara tillfällig påverkan från massmedia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar