torsdag 11 augusti 2011

Oljekonsumtionen faller i USA

Att oljekonsumtionen går upp och ner i takt med konjunkturen är inte så konstigt; när hjulen snurrar fortare behövs också mer olja för att hålla shoppande amerikaner rullande. På samma sätt minskar konsumtionen vid en lågkonjunktur när folk kanske inte ens har ett jobb att åka till varje morgon.

I och med att FED nu gått ut och meddelat att nollräntan består i åtminstone två år till kan man ju undra hur illa ställt det egentligen är med ekonomin på andra sidan Atlanten? Om USA är på väg in i en ny lågkonjunktur borde vi kunna se tecken på en fallande oljekonsumtion där.

Oljekonsumtion för Tyskland, Italien och USA
I grafen ovan kan vi se hur oljekonsumtionen började falla i USA redan i början på 2008 vilket stämmer bra med den numera officiella starten av den stora recessionen(december 2007 - juni 2009). Slutpunkten för lågkonjunkturen stämmer också bra med när oljekonsumtionen började öka igen i grafen ovan.

Men som ni ser har ökningen av oljekonsumtion gått svagt och hade i början på 2011 ännu inte nått upp till nivåerna som rådde vid starten av den stora recessionen. Ni kan även se att vid de två senaste datapunkterna har oljekonsumtionen börjat falla rejält igen.

Nu behöver inte två datapunkter betyda så mycket men sammantaget med andra indikatorer blir det en intressant iakttagelse och kan förklara varför oljepriset fallit på senare tid trots att världens oljeproduktion gått ner med 2 miljoner fat under 2011.

I grafen kan vi även se att Italien, likt USA, har tappat i konsumtion ända sedan början på 2007. Det är inte överraskande med tanke på den svaga tillväxt Italien visat under 00-talet.

Tyskland är ett av de få länder i världen som har en högre oljekonsumtion 2011 jämfört med 2007. Och med tanke på att man har uppvisat en historiskt hög export under 2011 är det inte förvånande att det också leder till en högre oljekonsumtion. Men som ni ser är även Tyskland i fallande trend från i slutet på 2010 när oljekonsumtionen var nästan en halv miljon fat högre.

6 kommentarer:

 1. Diagrammet blir lätt lite missvisande när man vill jämföra de tre länderna, då du visar förändringen i absoluta tal, inte i förhållande till deras storlek på oljekonsumtionen.
  Annars var det intressanta iakttagelser.
  Vilken datakälla? EIA? IEA?

  SvaraRadera
 2. Ja, det är inte en så lämplig graf för att jämföra länderna. Men det ger å andra sidan en inblick i hur mycket USA tappat i oljekonsumtion jämfört med andra stora industriländer.

  Det är EIA fram till de två sista månaderna, därefter tog jag data från Jodi. Datapunkterna för USA såg ut stämma överens under våren medan det tyvärr skiljer några procent för Tyskland och Italien. Hade kunnat använda Jodi fullt ut men hittade bara data från början på 2010 där.

  SvaraRadera
 3. Fast USA:s siffror ser inte ut som dina om man ser på slutkonsumtionen av petroleumprodukter.
  http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_cons_wpsup_k_w.htm
  Vilken tabell i Jodi/EIA tittade du på?

  SvaraRadera
 4. Detkan tänkas bero på att man använder mera gasprodukter för att täcka energibehovet.
  Stor resurs i USA.
  Miljötänkandet samt resurssnålande,kan även få fotfäste hos allmänheten "Over there".
  Man kan alltid hoppas på detta.
  Det kan behövas en kris så mänskligheten tänker till.

  SvaraRadera
 5. Jag tar mig friheten att spekulera lite. En förklaring kanske kan finnas i att nybilsinköpen påverkats av de relativt höga bränslepriserna. Inköpen av små bilar växer kraftigt medan inköpen av stora bilar faller, jämfört med föregående år. Jag hittar ingen längre tidsserie just nu.

  http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-autosales.html

  Kanske kan det vara så att den kraftiga prisstegringen på olja fram till sommaren 2008 har skapat en medvetenhet om att priserna kan stiga våldsamt.

  SvaraRadera