onsdag 3 augusti 2011

Reallönerna fortsätter att falla

Idag kom Medlingsinstitutet med ny data för löneutvecklingen i Sverige. I maj månad så ökade lönerna i genomsnitt med 1,6% över ett år. Men då inflationen för maj låg på 3,3% så innebär det i praktiken en sänkning av reallönen för de allra flest svenskar, se nedan för en uppdaterad graf över reallöneutvecklingen i Sverige.

Reallöneutveckling i Sverige
Som ni kan se förvärras läget just nu för varje månad som går - svenskar i gemen får allt mindre kvar i plånboken då inflationen äter upp lönehöjningarna. Trenden med svagare utveckling startade i samband med finanskrisen när löneutvecklingen tappade fart och och inflationen ökade.

Det är förståeligt att företagen var försiktiga med lönehöjningar i kristider men då det rapporterats om det svenska undret under det senaste året kan man ju undra varför det ser ut som om lönehöjningarna fortsätter att minska?

Och man kan ju undra varför Riksbanken är oroad över inflationen(som till stor del är deras egen förtjänst) när det är alldeles uppenbart att den inflation vi nu ser långt ifrån kompenseras fullt ut i löntagarnas plånböcker. Det mesta talar istället för att inflationen slår på hushållens konsumtion och lägger en våt filt på svensk tillväxt.

Löneutveckling för olika sektorer i maj 2011
I statistiken från Medlingsinstitutet kan vi se att det är stor skillnad mellan olika sektorer i Sverige, se grafen till höger för hur läget såg ut under maj månad. Inte oväntat så har den sektor som jobbar närmast kapitalet, finans och försäkring, också den absolut bästa löneutvecklingen - det är också den enda sektorn som inte fick sänkt lön under maj månad.

Det är inte oväntat att vi ser transportsektorn i botten med tanke på att de redan nu brottas med allt högre energipriser. Handeln uppvisar också en mycket svag utveckling - kanske för att övriga svenskar varje månad får allt mindre att spendera vilket slår på handelns lönsamhet.

2 kommentarer:

  1. Inflationen för juni var 3,1%, men KPIF (inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar) var på 1.5% ned från 1,7% i maj.

    Har man mer enn 2,143% ( = 1,5 / 0.7) ränta på konto
    har man bibehållen köpkraft.

    SvaraRadera
  2. Intressanta siffror men de ger en väldigt suddig bild av de verkliga förhållanden utan en utförligare diskussion av vad inflationssiffran består av. Konsumtionsmönstret ser annorlunda ut för anställda med olika inkomstnivå. Är inflationen i matpriser högre än de i elektronikprylar sänker den reallönen mer för låginkomsttagare än för höginkomsttagare eftersom de förstnämna lägger en större del av sin disponibla inkomst på mat.

    SvaraRadera