måndag 15 augusti 2011

Sverige går om Tyskland

Med tanke på att Tyskland snart är den enda återstående pelaren i eurozonen kan man undra hur länge tyskarna ställer upp på att betala för sina bundsförvanters synder? Hittills verkar det inte ha höjts allt för många röster i det tyska maskineriet, men det måste väl finnas en gräns även där för hur stora allmosor de är beredda att skicka in i det svarta skuldhålet.

Tyskland har ökat statsskulden till en nivå på 79% av BNP under 2010 - upp från en nivå på 64% så sent som 2008. Det är väl rimligt att anta att en stor del av ökningen orsakades av lågkonjunkturen under 2008-2009, men samtidigt ökade Sverige sin statsskuld med endast 4% till 41% av BNP under samma period. Kan det vara så att en stor del av Tysklands ökning av statsskulden är indirekta konsekvenser av eurosamarbetets baksidor?

För att titta närmare på vilket pris Tyskland får betala kan det vara intressant att jämföra statslåneräntorna länderna emellan. Tradionellt har Tysklands räntor legat något lägre än Sveriges, men faktum är att under de senaste 2 åren har en ny trend börjat skönjas - Sverige får under perioder betala lägre räntor än Tyskland.
Spread mellan tyska och svenska 10-åriga statsobligationer
Som ni kan se i grafen ovan sammanfaller de perioder där Sverige får betala lägre räntor än Tyskland med de kriser eurosamarbetet upplevt på senare tid. Det första exemplet är under maj 2010 när räddningspaketet till Grekland sattes samman. När alla problem var glömda så återvände spreaden ganska snabbt och höll sig över noll fram till samma tid 2011 när ett nytt räddningspaket sattes samman för Portugal.

Den här gången var dock marknadens reaktion inte lika entusiastisk - visst ökade spreaden igen men återhämtningen har varit betydligt svagare jämfört med samma tid efter det grekiska räddningspaketet. Kanske började allt fler investerare tappa tron på att Tyskland ensamt kunde axla eurons framtid med allt fler euroländer under semi-permanenta räddningspaket.

Intressant att notera är att under de senaste veckornas finansoro har spreaden fallit tills sin lägsta nivå sedan eurokrisen började på allvar. Kanske ökar nu risken för att Tysklands statslåneräntor sticker iväg uppåt permanent? Det blir i så fall svårt att arrangera nya stödpaket när den största kreditgivaren får betala nästan lika höga räntor själv.

1 kommentar: