måndag 5 september 2011

Bubblan pyser i Danmark

I förra veckan kom beskedet att den recession som Danmark antogs ha gått in i har reviderats bort när det visade sig att ekonomin växte med 0,1% under det första kvartalet. Det visade sig även att tillväxten mellan första och andra kvartalet var oväntat stark på 1%. Har möjligtvis även Danmark lyckats vända den negativa trenden på bostadsmarknaden?

Bostadsbubblan i Danmark
Enligt danska Realkreditrådet, som har uppdaterat sin statistik för första kvaralet 2011, kan vi se att ägarlägenheter faktiskt vänt upp något mätt i nominella priser, medan fritidshus och småhus fortsätter ner, justerat för inflationen så faller dock priserna även för ägarlägenheter.

Försäljningstider för bostäder i Danmark
Om vi istället tittar på den genomsnittliga försäljningstiden för ägarlägenheter så ser vi att den ökat, även om ökningen inte varit lika markant som för småhus och fritidshus. Men att det är kortast försäljningstid för ägarlägenheter är säkert också en bidragande faktor till att priserna hålls uppe.

Att bostadspriserna hålls stabila är helt avgörande för de danska bankernas överlevnad - men så länge priserna inte längre fortsätter falla kanske det finns fortsatt hopp för bankerna. Utifrån de senaste siffrorna går det inte att säga ännu, men risken är att Danmark under året, likt de flesta länder med bostadsbubblor, fortsätter in i en andra fas i fallet på bostadsmarknaden

1 kommentar: