torsdag 8 september 2011

Dubbeldipp i exporten

Svenska exportrådet går idag ut och sänker prognosen för svensk export efter att världsekonomin plötsligt bromsat in. Det mesta talar alltså för att de börsfall vi nu ser inte bara handlar om nerver eller tillfälliga problem utan en verklig konjunkturnedgång. Men hur mycket har egentligen exporten gått ner på senare tid?

Export från Sverige 2001-2011
Ovanstående graf, som är baserad på data från SCB fram till juli 2011, är det 12-månaders glidande medelvärdet av summan av all export från Sverige mellan 2001 och 2011. Det råder ingen tvivel om att det har uppstått ett rejält hack i kurvan under 2011, och konstigt nog verkar det vända ner på nästan exakt samma nivå som när konjunkturen vände ner senast.

Nu är det för tidigt att säga om fallet vi sett de senaste månaderna har så stor betydelse - under den förra spektakulära uppgången mellan 2003 och 2008 förekom också både ett och annat hack i kurvan. Men det kan ändå vara intressant att titta på vilka länder som för tillfället uppvisar svaghetstecken för att kunna se ett mönster.

Export till Sveriges största exportmarknader samt Kina
I grafen ovan kan vi se det 12-månaders glidande medelvärdet för summan av all export till Sveriges största exportmarknader: Tyskland, Norge, Danmark och Finland. I grafen finns även Kina med som har växt mycket på senare år, även om exporten till Kina ännu inte ens är drygt hälften av exporten till fyran Finland.

I de länder vi kan se i grafen är det egentligen bara Norge och Danmark som uppvisar en svag utveckling på senare tid. Och vad har de länderna gemensamt? Jo, de har båda nått nationell Peak Oil. Norge nådde sin topp kring sekelskiftet medan Danmark nådde sin topp så sent som 2005.

Nu kan det förvisso vara ett sammanträffande - men faktum är att mindre oljeproduktion leder till mindre inkomster även om oljepriset har ökat en del genom åren. Oljan blir nämligen bara dyrare och dyrare att producera när de stora oljefälten sinar och man måste lägga allt större investeringar på att leta mindre oljefält allt längre ut till havs.

Kanske är det så att den verkliga orsaken till den topp av exporten vi nu ser i Sverige är en effekt av Peak Oil? Även de länder som inte producerar egen olja drabbas av ett allt högre oljepris vilket gör att de pengar som tidigare gick till svenska exportvaror, nu måste gå till allt dyrare olja, och andra varor som stiger i pris med ett allt högre oljepris(mat t.ex.).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar