tisdag 13 september 2011

Inflationen stabil ett tag till

Idag meddelade SCB att inflationstakten(KPI) ökade till 3,4% i augusti, upp med blygsamma 0,1% på en månad alltså. Och den så kallade underliggande inflationen, KPIF,  var oförändrad på 1,6% i augusti. Det är också den räntan som för tillfället verkar vara viktigast för Riksbanken(prisinflation på bostäder är inget problem).

Med en så låg underliggande inflation borde väl allt vara grönt för en fortsatt låg ränta, eller? I förra månadens rapport från SCB tittade jag närmare på hur inflationen för mat har utvecklats på senare tid. Där kunde vi se att inflationen på mejeriprodukter, som ofta inte importeras i lika hög utsträckning som kött och fisk, hade en hög inflation.

Inflation på mat i Sverige kontra TCW-index
I grafen ovan kan vi se att inflationen för mat var oförändrad i augusti trots att mejeriprodukter fortsätter upp. Anledningen är att uppgången tas ut av lika stora nedgångar i inflationen för kött och fisk(som inte visas). I grafen finns även det så kallade TCW-indexet som är ett sätt att mäta kronans värde gentemot en korg av andra valutor.

Vi kan se att jämfört med för ett år sedan är kronan fortfarande starkare gentemot de flesta andra valutor trots att den försvagats en del på senare tid. Det förklarar också varför inflationen på kött och fisk fortfarande är låg eller till och med fallande.

Det kommer dröja några månader innan kronan är svagare eller lika svag jämfört med ett år tillbaka i tiden. Tills dess kan vi också njuta av den låga underliggande inflationen. Men njutningen kan bli kort om kronan tappar lika mycket som den gjorde under den förra finanskrisen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar