söndag 4 september 2011

Irland, Island och Sverige

Sverige befinner sig för tillfället i ett mycket känsligt läge: bostadsbubblan riskerar leda till att det svenska finansiella systemet havererar precis som det gjort i många andra länder med bostadsbubblor. De svenska storbankerna har vuxit sig flera gånger större än svensk BNP mycket tack vare just stigande priser på bostäder.

Två samtida exempel på länder där banksystemet vuxit sig för stort och havererat är Irland och Island, även om det i Islands fall inte var på grund av en briserad bostadsbubbla, utan omfattande spekulation av landets överdimensionerade banker. Men en stor skillnad länderna emellan är att Island har sin egen valuta som mer än halverades i värde mot många andra valutor när det finansiella systemet kollapsade.

Inflation på Island
Inflationen på Island var i slutet på 2008 över 18% när importpriserna sköt i höjden som ett resultat av den försvagade valutan. Det ledde till att Islands riksbank också höjde styrräntan till som mest 18% under samma period. I takt med att den isländska kronan stabiliserats på en ny lägre nivå gick också inflationen ner till under 2% i början på året.

Men som ni ser har inflationen tagit fart på senare tid vilket ledde till att styrräntan höjdes till 4,5 % i mitten på augusti. Den höjda inflationen beror denna gången inte på en försvagad valuta, utan är sannolikt ett resultat av höjda världsmarknadspriser på det mesta från mat till olja, precis som vi börjar se de första tecknen på i Sverige.

Då Irland inte har någon egen valuta så drabbades inte heller irländarna av samma höga inflation och räntor som på Island. Men frågan om det är en välsignelse eller förbannelse på lite längre sikt? Island har tack vare den sänkta valutan fått fart på den viktiga exportindustrin medan irländsk industri än idag tappar i konkurrenskraft.

Det råder väl ingen tvivel om att det svenska scenariot vid en finansiell kollaps kommer att likna det isländska scenariot. Även här kommer den svenska kronan kraftigt försvagas vilket leder till en kortvarig men hög inflation. Och om Riksbanken gör sitt jobb kommer det också leda till mycket högre ränta för att inte urholka kronans värde.

Men tack vare den låga kronkursen kommer också svensk exportindustri att blomstra vilket kommer att vara helt avgörande för att få Sverige på fötter igen. Om nu bara staten gör sitt jobb, och låter bankerna gå under utan att lasta över skulderna på skattebetalarna, kan Sverige ta sig ur krisen utan att hamna i en irländsk dödsspiral.

1 kommentar:

  1. Självklart kommer staten att rädda bankerna och dödsspiralen kommer till oss ändå
    allt annat är önsketänkande...

    SvaraRadera