måndag 26 september 2011

Koppar och oljepris

Det är intressant att priset på koppar för tillfället är i fritt fall precis som många andra metaller. Koppar har många användningsområden och är därför en konjunkturindikator god som någon. När efterfrågan från industrin minskar kan också priset falla mycket snabbt. Det var det vi såg under den förra lågkonjunkturen 2008, men är den senaste tidens prisfall också ett tecken på en konjunkturförsvagning?

Koppar och oljepris mellan 2008-2011
I grafen ovan kan vi se att under 2008 föll oljepriset i stort sett samtidigt som priset på koppar, men fallet för oljepriset var betydligt brantare. Vi kan även se att återhämtningen började vid ungefär samma tidpunkt i början på 2009.

Sedan början på 2011, med det senaste prisfallet inräknat, har priset på koppar fallit med ca 25%, medan oljepriset ännu är mer eller mindre stabilt. Oljan har förvisso tappat något till ca 105$ fatet under den sista tiden, men det kan till stor del förklaras med en allt starkare dollar.

Det mesta talar faktiskt för att vi inte kommer att se ett lika stort prisfall för olja som vid den förra lågkonjunkturen. Den totala produktionen av olja i världen 2011 är lika stor som den var 2008: ca 85 miljoner fat om dagen. Och då efterfrågan sedan dess har ökat enormt i länder som Kina och Indien, kommer inte oljepriset påverkas lika mycket nu som under 2008.

Ett tillfälligt lägre oljepris var säkert en viktig katalysator för återhämtningen som följde efter lågkonjunkturen 2008. Om vi står inför en ny lågkonjunktur nu ställs alltså världen inför något helt nytt: återhämtning från en lågkonjunktur med ett historiskt högt oljepris.

1 kommentar:

  1. Bra analys, som jag tror ligger helt rätt med undantag av återhämtningen. Ska man tro att ett pris över 100 dollar per fat är ohälsosamt och skadligt för världsekonomin och då framför allt länderna i Nord, lär nog återhämtningen dröja många många år. Risken är överhängande att vi redan är inne i en recession som vara i minst 10 år. Ett fritt fall i världsekonomin. Martin Saar ASPO Sverige.

    SvaraRadera