måndag 3 oktober 2011

Konjunkturen stabiliseras

Idag kom nya siffror för inköpschefsindex(PMI) i Sverige, har det fria fallet i indexet vi observerat under sommaren fortsatt, eller börjar vi se en stabilisering?

PMI för Sverige i september 2011
Redan i förra månadens PMI kunde vi faktiskt skönja att fallet för totalindex, som inleddes i april, avstannat en aning. Den trenden bekräftas i denna månads siffror då totalindex hamnar på 48,1 - ett fall på endast 0,6 sedan augusti.

Det fria fallet för orderingången till hemmamarknaden har vänt upp rejält i september och ligger nu på 46,2. Positivt för många företag är också att rå- insatsvarupriserna fortsätter ner i september och hamnar under 50. Om de lägre priserna består, kan lönsamheten upprätthållas i företagen, trots en svagare konjunktur.

Men det mesta tyder ändå på att den svenska konjunkturen vänt ned avsevärt jämfört med för bara 6 månader sedan, även om fallet inte är i samma storleksordning som under finanskrisen. Förutsatt att inte en större oväntad händelse inträffar, i klass med Lehman Brothers konkurs under hösten 2008, behöver alltså inte Sverige gå in i en regelrätt lågkonjunktur, utan kan klara sig undan med en lägre tillväxttakt.

1 kommentar:

  1. Kan det vara så att höjningarna är önskedrömmarna från ägare och c-level hur konjunkturen, enligt dem, borde vara och att sedan dalarna mera speglar det verkliga behovet?

    SvaraRadera