tisdag 11 oktober 2011

Lägre inflation

Idag kom SCB med nya siffror för inflationen(KPI) i september, kan vi börja se tecken på en lika hög inflation i Sverige som i många andra länder i Europa? Nej, enligt SCB så föll inflationstakten till 3,2% i oktober - ett fall med 0,2% sedan augusti.

Inflation i Sverige kontra TCW-index september 2011
En anledningen till att inflationen hålls nere i Sverige är att den svenska kronan fortfarande är starkare jämfört med ett år sedan. I grafen ovan kan vi se att i september var den svenska kronan ca 1,4% starkare gentemot andra valutor enligt det så kallade TCW-indexet.

Men vi kan även se att effekterna av den tillfälligt starkare kronan så sakta börjar avta. Även om kronan inte tappar något i värde den närmaste tiden, kommer vi alltså inte de närmaste månaderna, kunna dra nytta av en stark krona för att hålla nere inflationen.

Intressant att se i grafen är att under finanskrisen, när kronan försvagades med nästan 20%, så resulterade det inte i en högre inflation i Sverige. Det beror sannolikt på att den tillfälligt svagare kronan sammanföll med ett större prisfall på råvarumarknaden - speciellt för oljan som är viktigt för matproduktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar